Edu.fi – opettajan verkkopalvelu

Edu.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä.

Yleissivistävä koulutus -osiossa on esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen liittyvää tietoa. Osiossa on myös avattu keskeisiä sisältöjä, aihekokonaisuuksia ja teemoja sekä kuvattu hyviä opetuskäytänteitä.

Ammattikoulutus -osioon on kerätty ammatilliseen koulutukseen liittyvää tietoa, ajankohtaisia asioita ja opetusmateriaalia.

Materiaaleja ja työtapoja osiosta puolestaan löydät Opetushallituksen tuottamia verkko-oppimateriaaleja aihepiireittäin ja koulutusasteittain jaoteltuna.

Ajankohtaista

Opi ja elä -sarja

Opi ja elä -videosarja tutustuttaa suomalaiseen koulutukseen eri-ikäisten päähenkilöiden tarinoiden kautta. Katso mitä 9-luokkalainen oppilas tai eläkkeellä oleva aikuisopiskelija kertoo opiskelustaan tai mitä luokanopettaja pitää opetuksessa tärkeänä. Lue lisää

Sibelius-visa

Sibelius-visa on yksi Jean Sibeliuksen syntymän 150-juhlavuoden tapahtumista. Sibelius-visa tukee kouluissa tapahtuvaa musiikkikasvatusta sekä edistää koulujen välistä yhteistyötä ja kanssakäymistä. Visaan voivat osallistua kaikki yläkoulujen 7-9 luokat. Kisa kestää toukokuuhun 2015. Lue lisää

KenGuru – tvt-aineisto opettajille

Lue lisää

Koulun hyvinvointiprofiili

Lue lisää

Verkkopalvelu maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opiskeluun

Lue lisää

linkkiapaja

Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta

Lue lisää

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin

Lue lisää

Tietoa koulujen ja oppilaitosten yhteistyömahdollisuuksista muiden Pohjoismaiden kanssa

Lue lisää