Materiaaleja maahanmuuttajien koulutukseen

Rakennusalan perustutkinnon osaamiskartoituslomakkeet

Pdf-lomakkeet on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa.

Rakennusalan perustutkinnon osaamiskartoituslomakkeet

 

Rakennusala

Suomi, venäjä


Talonrakennusalan ammattitutkinnon osaamiskartoituslomakkeet

Pdf-lomakkeet on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon osaamiskartoituslomakkeet

 TalonrakennusSuomi, venäjä

Osaamiskartoitus hitsausalalle

Metallialalle saamiskartoitusmenetelmä/ työkalu ammatillisten aikuisoppilaitosten ja työperustaisen maahanmuuton tarpeisiin. Osaamiskartoitusmenetelmää voidaan käyttää näyttötutkinnon hakeutumisvaiheen osaamisen tunnistamisessa sekä lähtömaassa rekrytointivaiheessa. ”Kielivapaalla” ja helppokäyttöisellä esikartoitusmultimedialla on mahdollista arvioida onko Suomen työelämään hakeutuvalla henkilöllä hitsausalan perustuntemusta. Kysymykset perustuvat kuviin ja animaatioon, joten testattavan ei tarvitse osata kieltä. Testi voidaan asentaa mihin tahansa internet-palvelimelle.

Osaamiskartoitus hitsausalalle

Ammatillinen aikuiskoulutusHitsausala”Kielitaito-vapaa”

Logistiikkatermejä: Selkokielimateriaalia logistiikka- alalle

Painettu kuvasanakirja logistiikan termeistä on tarkoitettu alan maahanmuuttajaopiskelijoille, oppilaitoksille, kouluttajille ja työssäoppimisen ohjaajille helpottamaan keskinäistä vuorovaikutusta.

Kierrevihkon muotoon sidottu kirjanen (10cm x 15cm, 56s) sopii taskuun ja siinä on la-minoidut sivut, joten opiskelijan on helppo pitää sitä mukanaan kaikissa tilanteissa. Valokuvien tukena on selkosuomenkielinen selostus asiasta. Kuvasanakirjan avulla kouluttaja tai työssäoppimisen ohjaaja voi havainnollisesti esittää opittavaa asiaa. Kuvasanakirja helpottaa opiskelijan ja kouluttajan välistä vuorovaikutusta, ja auttaa heitä viestimään samalla kielellä sekä rohkaisee maahanmuuttajaopiskelijaa myös kysymään hänelle epäselvistä asioista. Ammattikielen ja vuorovaikutuksen parantuminen lisää myös työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Soveltuu henkilö- ja tavaraliikenteeseen sekä varastoalaan liittyvien tutkintojen tueksi.

Kirja TTS:n verkkokaupassa

Ei koulutusmuotosidonnainenLogistiikka-alaAlakohtaiset selkotekstit

Selkotekstien tukena valokuvitus.

Tekniikan alan multimediaopiskelumateriaali

Tekniikan ja liikenteen alalle tuotettu interaktiivinen multimediaopiskelumateriaali maahanmuuttajaopetukseen sisältää kolme pääosiota, jotka ovat metallin työympäristö, hitsauksen kieli ja turvallisuus. Materiaalissa keskitytään hitsaamisen opetuksessa ja hitsaamiseen liittyvän työturvallisuuden kehittämisessä tarvittavan kielitaidon oppimiseen. Materiaali on toteutettu Kielisauma-hankeessa.

Kielisauma 
LingoJoint

Ei koulutusmuotosidonnainenMetalli, hitsaus ja turvalli-suusSuomi, kuva, englanti

Hitsausalan materiaalia maahanmuuttajille selkokielellä

Hitsausalaa selkokielellä seuraavista aihekokonaisuuksista:

  1. Hitsaaminen
  2. Puikkohitsaus
  3. Kaasuhitsaus
  4. Muita hitsauslajeja
  5. Tekninen piirustus
  6. Työturvallisuus.

Hitsausalan materiaalia maahanmuuttajille selkokielellä

Ei koulutusmuotosidonnainenHitsausalaSelkokieli

Rakennusalan oppikirja maahanmuuttajille

Rakentavaa suomea - Rakennusalan oppikirja maahanmuuttajille - kirja on tarkoitettu rakennusalan alkeisoppikirjaksi maahanmuuttajille. Sen avulla maahanmuuttaja voi parantaa alan ammattisanaston tuntemustaan ja helpottaa siirtymistään joko työelämään tai ammattiopintoihin. Oppikirja on jaettu osioihin, joissa kussakin käsitellään yhtä rakennusalan keskeistä osa-aluetta (esim. puutyöt, muuraustyöt jne.). Tekstejä ja harjoituksia tukee laaja ja selkeä kuvitus. Kirja soveltuu sekä kielikursseilla käytettäväksi että itseopiskeluun.

Tekijä: Matti Mäkelä
Tuotanto: Opetushallitus 1999 2. muuttumaton painos 2009
Tuotenumero: 1186023, ISBN 978-952-13-0683-9

Kirja Opetushallituksen verkkokaupassa

Ei koulutusmuotosidonnainenRakennusalaSuomi

Autotalli-sanastoa

Ammatillista suomea -sivuston tehtävien avulla esitellään ja harjoitellaan autoalaan liittyvää sanastoa ja kielen rakenteita sekä syntyperäisen puhujan antamien ohjeiden ymmärtämistä. Sanoihin ja kielen rakenteisiin tutustutaan kuvien kautta ja niitä harjoitellaan kuuntelemalla ja noudattamalla kuultuja ohjeita sekä erilaisten täydennys-, vaihtoehto- ja yhdistelytehtävien avulla.

Autotalli-sanasto

Ei koulutusmuotosidonnainenAutoalaKuva-suomi

Autoalan työkaluviuhka

Taskuun sopiva Työkaluviuhka on käytännön työkalu kieliongelmien voittamiseksi. Viuhka kertoo sanoin ja kuvin rakennusalan perustyövälineet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, viroksi ja venäjäksi. Työkalu sopii korjaamoihin, maalamoihin ja oppilaitoksiin. Viuhkan korttien kääntöpuolella on työhön perehdyttävää ja työturvallisuutta lisäävää tietoa. Viuhka toimii ammattisanakirjana ulkomaille lähdettäessä. Suomessa se on apuväline vierastyövoimalle, joka ei vielä kunnolla hallitse suomenkieltä. Kehittämishankkeesta on vastannut Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keuda yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa.

Tilaus:

 AutoalaSuomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa, viro ja venäjä, kuva

Pintakäsittelyn sanasto suomi-venäjä

Pdf-sanasto on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa.

Pintakäsittelyn sanasto suomi-venäjä

Ei koulutusmuotosidonnainenPintakäsittelySuomi-venäjä

Rakennusalan työkaluviuhka

Taskuun sopiva Työkaluviuhka on käytännön työkalu kieliongelmien voittamiseksi. Viuhka kertoo sanoin ja kuvin rakennusalan perustyövälineet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, viroksi ja venäjäksi. Viuhkan korttien kääntöpuolella on työhön perehdyttävää ja työturvallisuutta lisäävää tietoa. Viuhka toimii ammattisanakirjana ulkomaille lähdettäessä. Suomessa se on apuväline vierastyövoimalle, joka ei vielä kunnolla hallitse suomenkieltä. Kehittämishankkeesta on vastannut Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keuda yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa.

Tilaus: 

 RakennusalaSuomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa, viro ja venäjä, kuva

Rakennusalan perussanasto suomi-englanti ja suomi-venäjä

Pdf-sanasto on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa.

Rakennusalan perussanasto suomi-englanti ja suomi-venäjä

Ei koulutusmuotosidonnainenRakennusalaSuomi-englanti, suomi-venäjä

Metallialan sanasto suomi-venäjä ja suomi-somalia

Pdf-sanasto on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa 

Metallialan sanasto suomi-venäjä ja suomi-somalia

Ei koulutusmuotosidonnainenMetallialaSuomi-venäjä, suomi-somalia

Hitsausalansanasto suomi-englanti ja suomi-saksa

Pdf-sanasto on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa

Suomi-englanti
Suomi-saksa

Ei koulutusmuotosidonnainenHitsausalaSuomi-englanti, suomi-saksa

Tekniikan sanasto

Sanasto löytyy yhdestä pdf-dokumentista 13 eri kielellä: englanti, espanja, ranska, saksa, italia, hollanti, portugali, venäjä, kiina, suomi, ruotsi, flaami, turkki.

Tekniikan sanasto

Ei koulutusmuotosidon-nainenTekniikka13 kieltä

Tekninen sanasto suomi-venäjä

Tekninen sanasto suomi-venäjä

 Ei koulutusmuotosidonnainen Tekniikka Suomi-venäjä

Vaatetussanasto venäjäksi

Suomalaisvenäläinen ammatillinen vaatetussanasto (1999)

 Ei koulutusmuotosidonnainen Vaatetusala Venäjä

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen materiaali- ja tuotoskatsaus toteutettiin Opetushallituksen toimeksiantona syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Koontia varten kartoitettiin eri hankkeiden ja muun kehittämistoiminnan tuotoksia kohderyhmittäin ja aloittain. Koonnin tarkoituksena oli saada materiaali leviämään laajemmalle kohderyhmälle ja edistää samalla hankkeiden tuotosten levitystyötä.

Koottu materiaali on syntynyt eri vuosina, joten mahdolliset muutokset tutkinnon perusteissa ja säädöksissä tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa materiaalia tulee soveltaa ja yksilöidä omien tarpeiden ja kohderyhmien mukaan.

Materiaali löytyy EDU.fin Maahanmuuttajien koulutus -osiosta, EDU.fin koulutusalakohtaisilta sivuilta sekä liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. 

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista (pdf)