Materialet Du bestämmer är ett undervisningsmaterial med syfte att öka barn och ungas medvetenhet och kunskap om integritetsskydd på webben. Målet är att barn och unga i klassen tillsammans ska kunna diskutera och lösa uppgifter som synliggör konsekvenserna av vad de gör på nätet.

9-13 år

Finns det regler på internet, och vem bestämmer på nätet? Har ni pratat om nätmobbning i klassen? Kan internet vara en pålitlig källa?

13-17 år

Är det rätt att skicka vidare en video där någon gör bort sig? Är det ok att företag har info om dig? Vad är journalistreglerna?

© EDU.fi - Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000, e-post: edu.fi@oph.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
26.01.2015