Materialet Du bestämmer är ett undervisningsmaterial med syfte att öka barn och ungas medvetenhet och kunskap om integritetsskydd på webben.

Målet är att barn och unga i klassen tillsammans ska kunna diskutera och lösa uppgifter som synliggör konsekvenserna av vad de gör på nätet.

9–13 år

Finns det regler på internet, och vem bestämmer på nätet?

Har ni pratat om nätmobbning i klassen?

Kan internet vara en pålitlig källa?

13–17 år

Är det rätt att skicka vidare en video där någon gör bort sig?

Är det ok att företag har info om dig? Vad är journalistreglerna?

Feedback

Du kan ge feedback på materialet genom att skicka e-post till adressen

Suomeksi

© EDU.fi - Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000, e-post: edu.fi@oph.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
09.01.2018