Kuukauden opettaja

Vuoden 2008 ensimmäinen kuukauden opettaja on Tuija Lindström, biologian ja maantiedon opettaja Havukosken koulusta.

Olen Tuija Lindström, biologian ja maantiedon opettaja Havukosken koulustaItä-Vantaalta. Koulussamme työskentelee luokat 6.-9 (n.420) opettajineen (n.30). Koulumme on koko olemassaolonsa ajan ollut varsin aktiivinen kehittäjäkoulu: projektioppiminen, arvioinnin kehittäminen, luonnontieteiden intergaatiokurssit sekä taito- ja taideaineiden vuosittaisten produktioesitysten tuottaminen. Kansainvälisyys on osa jokapäiväistä koulupäiväämme, sillä oppilaittemme kotikieliä on noin 20.

Olen itse ollut pitkään kiinnostunut ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatuksesta. Olen ollut aiemmin mukana kahdessa Comenius-hankkeessa. Kiinnostuin tietotekniikan mukanaan tuomista mahdollisuuksista kansainvälisyyshankkeissa vuonna 2006, jolloin tutustuin eTwinningiin Opetushallituksen järjestämässä koulutustilaisuudessa. Innostuin kovasti, sillä eTwinnig tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa kansainvälisyyttä ilman vaivalloisia vierailuja ja vieraiden emännöintiä. eTwinning vakuutti minut yksinkertaisuudellaan ja tarjosi mahdollisuuden reaaliaikaiseen yhteydenpitoon kumppaneitteni kanssa.

Sustainability-bread

Itse asiassa minulla oli kumppanit jo valmiina ja halusimme siirtää yhteistyömme eTwinning-alustalle. Olimme yhdessä saksalaisen, hollantilaisen ja englantilaisen koulun kanssa tavanneet toisemme Hollannissa keväällä 2005 ja sopineet kestävän kehityksen yhteiseksi teemaksemme. Halusimme aloittaa mahdollisimman konkreettisella aiheella: Leipä kestävän kehityksen näkökulmasta. Projektistamme tuli koko koulun lukuvuoden 2006–07 teema, jolloin leipää käsiteltiin joka ikisessä oppiaineessa. 

Tuotimme lukuvuoden aikana paljon tuotoksia (valokuvat, kirjoitelmat, oppilaiden työt, videopätkät), jotka tallensimme muistitikuille ja CD-rompuille. Nämä kaikki oli tarkoitus liittää yhteiselle eTwinning-alustalle toistemme kommentoitaviksi / esimerkiksi toteutuksestamme / virikkeeksi. Alun jälkeen huomasin varsin pian, että yhteistyökouluillamme oli monenlaisia ongelmia projektin toteuttamisessa (aikapulaa, eläkkeelle jääminen, tietotekniset ongelmat). Yhteydenpito ei onnistunutkaan eTwinningin kautta. Nyt vuoden 2008 alussa nämä entiset kumppanini ovat jälleen lähestyneet minua, jotta voisimme ikään kuin aloittaa alusta alkuperäisellä idealla. Minulla on nyt valmiina paljon materiaalia liitettäväksi, jos / kun projektimme etenee jatkossa.

Climate change and the consequences of it for ones own country

Minua pyydettiin mukaan toiseenkin projektiin syksyllä 2006, jolloin aloittelin edellä esittelemääni projektia. Epäröin ensin, sillä ajatus kahdesta uudesta projektista yhtä aikaa hirvitti. Mutta jälkeenpäin ajatellen projektit tukivat toinen toisiansa. Työparikseni sain koulumme toisen biologian ja maantiedon opettajan Eero Pohjakallion.  Ilmaston muutos ja sen vaikutukset kuhunkin osallistujamaahan oli erittäin hyvin ennalta suunniteltu kaksivuotinen projekti, joita selkeästi johdettiin Hollannin ja Kreikan taholta.  Lukuvuoden 2006–07 aikana kunkin kahdeksan osallistujamaan opettajat keskustelivat ja suunnittelivat lukuvuoden 2007–08 aikana toteutettavista oppitunneista ja ilmastonmuutoksesta yleensä. Apuna käytimme sekä Etwinning-alustaa että Windowsin Messengeriä keskusteluun noin kerran kuukaudessa.  Opimme paljon toinen toisiltamme verkon välityksellä, niin tietoteknisissä, pedagogisissa että itse aiheeseen liittyvissä kysymyksissä.

Havukosken koulun biologian ja maantiedon opetus ovat täysin kurssitettu ja jaksotettu, joten valitsimme projektin osallistujiksi koulumme kaikki kahdeksasluokkalaiset (n.100 oppilasta). Sijoitimme ilmastonmuutosasiat sekä maantiedon Eurooppa-kurssiin syksylle 2.jaksoon että kevään 3. ja 4.jaksoon luonnontieteiden integraatio-kurssiin: Luonnonvarat ja energia. Maantiedon opetuksessa teimme oppilaspareina suullisen esityksen tueksi PowerPoint-esityksiä ilmastonmuutoksesta ja sen syistä. Keväällä oppilaat tekevät kurssityönään edellä mainittuun kurssiin kirjallisen esityksen siitä, mitä me ihmiset voisimme tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nämä esitykset käännetään englannin kielelle kevään englannin tunneilla kieltenopettajien avustuksella. Parhaat työt kootaan projektin yhteiseen lopputyöhön.

Marraskuussa 2007 lisäsimme oppilaitamme (max 10 oppilasta / osallistujamaa) Etwinning-alustalle, jossa kreikkalaiset, hollantilaiset, puolalaiset ja suomalaiset 14–16-vuotiaat nuoret keskustelevat keskenään. Aluksi tehtiin tuttavuutta, ja nyt jo pikkuhiljaa alustalle on tullut oppilaille yhteisiä tehtäviä tai aiheita, joista he keskustelevat keskenään. Itse koen sen hivenen hankalana, että nämä 10 oppilasta ovat neljältä eri rinnakkaisluokilta, joten ryhmä on ollut varsin itseohjautuva. Mukavaa ja antoisaa on kuitenkin ollut. Muu luokka seuraa innolla näiden ”yhdysoppilaiden” esityksiä siitä, mitä ja mistä ryhmässä keskustellaan sekä tietysti katsellaan oppilaiden alustalle lähettämiä kuvia omasta maastaan tai itsestään.

Olemalla mukana näissä projekteissa olen itse oppinut valtavasti kollegoiltani sekä omassa koulussani että verkon välityksellä yhteistyökoulujen opettajilta sekä aivan valtavasti innostuneilta omilta oppilailtani.  Olemme saaneet reaaliaikaisen kansainvälisen ulottuvuuden jokapäiväiseen työhömme oppilaiden kanssa. Olemme myös ajan hermolla varsin ajankohtaisten aiheiden kautta.


Tuija Lindström  
Havukosken koulu
S-posti: etunimi.sukunimi (at) vantaa.fi

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
20.10.2010