Tietoa hankkeesta

eTwinning on Eurooppalaisen kouluverkon koordinoma verkkopohjainen hanke eurooppalaisten koulujen yhteistyön tiivistämiseksi ja verkossa tapahtuvan opetuksen kehittämiseksi. Se on sisällöllisesti avoin, mikä mahdollistaa työskentelyn erilaisten teemojen parissa. Koko koulu ja sen toimijat voivat osallistua ohjelmaan.

Mukana on lähes 600 000 eurooppalaista oppilaitosta. Ohjelmaan osallistuvat kaikki EU-maat sekä useita maita EU:n lähialueilta. eTwinning on osa Erasmus + -ohjelmaa. Suomessa sitä toteuttaa ja koordinoi Opetushallitus. eTwinningin tavoitteena on helpottaa ja lisätä eurooppalaista verkkopohjaista ystävyyskouluyhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön ensisijaisena tarkoituksena eivät ole kouluvierailut, mikä mahdollistaa kansainvälisen ulottuvuuden kaikissa oppilaitoksissa sekä kaikille ikäluokille. Tavoitteena on monitasoinen yhteistyö, joka ei rajoitu kansainväliseen ulottuvuuteen, vaan yhdistää koulua oppilaista rehtoreihin erilaisin pedagogisin toiminnoin. Projektissa ei tarvitse olla kielten tai tietotekniikan asiantuntija. Opettajatkin voivat oppia toisiltaan tai antaa oppilaille vapaammat kädet toteuttaa itseään. eTwinningin sivuilta löytyy paljon esimerkkejä jo toteutuetuista projekteista.

Ystävyyskouluohjelmaan voi lähteä mukaan milloin vain, mitään hakuaikaa ei ole. eTwinningiin osallistutaan rekisteröitymällä eurooppalaiseen keskusportaaliin, joka toimii ohjelman keskuspaikkana. Siihen ei kuulu raskasta hallinointia eikä raportointia. Tukea saadakseen koulujen toivotaan täyttävän Väliraportteja aina kun yksi tavoite on projektissa toteutunut. eTwinning-koulut saavat käyttöönsä mm. portaalin virtuaaliset työkalut ja pedagogista tukea toiminnan ideointiin ja toteuttamiseen koulussa. Koulu voi rekisteröityä mukaan etsimään uutta ystävyyskoulua tai se voi rekisteröityä mukaan jo olemassaolevan kumppanikoulun kanssa. Ohjelma sopii myös muiden eurooppalaisten ohjelmien rinnalle. Myös useamman koulun voi lisätä mukaan olemassaolevaan eTwinning-kumppanuuteen. Lue lisää vasemmalta kohdasta 'rekisteröinti, partnerinhaku ja kumppanuuden vahvistaminen'.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
28.02.2018