Nätverket för skolor i Europa

Händelsekalender

För information om våra evenemang, beställ vårt nyhetsbrev här: http://nyhetsbrev.oph.fi/

Möjligheter till professionell utveckling

I eTwinning finns hela tiden många möjligheter till professionell utveckling på europeisk nivå för alla medlemmar i nätverket. När du loggar in på eTwinning och väljer sektionen ”Professionel utveckling” hittar du det aktuella utbudet. Följande slags möjligheter till professionell utveckling erbjuds i eTwinning:

Prioriterade eTwinning-grupper

Prioriterade eTwinning-grupper är privata plattformar där eTwinnare kan diskutera och samarbeta kring ett särskilt tema. Målet är att utbyta praktiska exempel, diskutera metoder för undervisning och lärande och få stöd för professionell utveckling. Mer specifikt drivs våra ”Prioriterade grupper” av en eTwinnare som har genomfört en eTwinning-moderatorkurs. Varje grupp bestämmer aktiviteter och uppgifter som lärarna kan samarbeta och diskutera kring. Ämnena varierar från språkundervisning, entreprenörskap inom utbildning till STEM (naturvetenskap, teknik och matematik). Ta en titt på grupper på eTwinning Live, hitta en som du gillar och gå med! Gruppernas verksamhet koordineras av eTwinning Central Support Service. Man går med i en eTwinning-grupp genom logga in på eTwinning Live, går till sektionen ”Grupper” och hittar en grupp med sökverktyget och går med!

Lärevents

Läreventen är korta intensiva online evenemang som pågår i 10-15 dagar om olika teman. Dessa teman tar särskilt upp pedagogiska aspekter. De leds av en expert och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. Läreventen innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på ett språk som många i Europa talar. Läreventen ordnas av eTwinning Central Support Service. Alla registrerade eTwinning-lärare kan delta. Deltagare kan komma att väljas ut med hänsyn till eventets tema.

Online-seminarier

Online-seminarier är direkta kommunikativa möten (varar i 1-2 timmar) där du kan lära dig mer om, prata och diskutera med dina kollegor. De ämnen som behandlas på online seminarier har att göra med pedagogik och eTwinning-aspekter i allmänhet. De leds av en expert och genomförs på ett språk som många i Europa talar. Du kan få ett intyg när du deltagit i det här eventet. De ordnas av eTwinning Central Support Service.

Online kurser

Online kurser är långa kurser (tar 3-4 månader) som syftar till att möta behoven i eTwinning-nätverket inom områden som online moderering, undervisning och lärande och ambassadörer på nationell och europeisk nivå. Varje år lyfter eTwinning fram en kurs. Online kurser leds av en grupp experter och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. De innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på engelska. Alla registrerade lärare kan delta. Deltagare kan komma att väljas ut alltefter kursens tema. Online kurserna ordnas av eTwinning Central Support Service.

Workshops för professionell utveckling

Workshops för professionell utveckling (sk. PDW:n) är tre dagars fortbildningsseminarier på plats som täcker ett pedagogiskt ämne. De organiseras av National Support Services, i samarbete med Central Support Service. De som är intresserade av att delta skickar ansökan/intresseanmälan till sin National Supprort Service (i Finland på Ubs; yrja.hyotyniemi(at)oph.fi). Vi informerar om workshoppen i våra nyhetsbrev.

Temakonferenser

Temakonferenser är tredagars informationsevents på plats. Dessa teman inriktas på pedagogiska aspekter i allmänhet. Det viktigaste målet är att informera och skapa medvetenhet om eTwinning. . Målgrupp är alla lärare, även icke-eTwinnare som regionala myndigheter. Deltagarna bjuds in att delta och kan komma att väljas ut alltefter temat. De ordnas av National Support Services, i samarbete med eTwinning Central Support Service

Årliga konferenser

Årliga konferenser är tre dagars festevents på plats med inriktning på ett europeiskt tema. Huvudmålet är att fira årets eTwinning-prestationer. De ordnas av eTwinning Central Support Service. Målgrupp är alla lärare, även icke-eTwinnare som regionala myndigheter. Deltagarna bjuds in till att delta och kan väljas ut alltefter tema.

Online specialevents

Online specialevents är webbinarier (upp till 90 minuter) som organiseras av eTwinning Central Support Service i samarbete med lärare, ambassadörer och andra eTwinning-aktörer som utbyter bästa praxis, nyheter, idéer och mycket mer! Alla registrerade lärare kan delta. Kolla in eventen på eTwinning Live kalendern och gå med. De är lätta att känna igen på den speciella loggan och titeln.

Online events

Online events är webbinarier, expertsamtal och andra online events som organiseras av lärare. Kolla in dem i kalendern och gå med!

Onlineinfon och workshops

Dessutom ordnar vi, eTwinningteamet på Utbildningsstyrelse onlineinfon på olika teman, allt efter era behov. Onlineinfon hålls genom AdobeConnect. Vi skickar dig instruktioner till användningen av AdobeConnect i samband med anmälningen.

Kom ihåg att du kan beställa en eTwinningworkshop till din kommun genom att kontakta oss eTwinningteamet på Utbildningsstyrelsen . Det kan handla om allt från en halvtimmes info på ett möte till en eftermiddagskurs eller heldagskurs med en hand-on workshop, allt efter era behov. Tillställningen är kostnadsfri.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
25.01.2018