Edu.fi – opettajan verkkopalvelu

Edu.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä.

Ajankohtaista

Suomi 100 -juhlavuosi

Opetushallitus innostaa ja kannustaa kaikkia Suomen päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden monipuolisesti opetuksessa. Lue lisää.

OPS 2016 -tukimateriaalit

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 ja ne otetaan käyttöön vaiheittain 1.8.2016 lähtien. Opetushallitus on laatimassa perusteiden yleiseen osaan ja jokaiseen oppiaineeseen liittyviä tukimateriaaleja, jotka julkaistaan Edu.fi-verkkopalvelussa. Seuraavien oppiaineiden tukimateriaalit ovat jo valmistuneet:

Käsityö
Liikunta
Kotitalous
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomen kielen oppimateriaalit tehokäyttöön

Kun turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy nopeasti, on myös opetustyön päästävä käyntiin viipymättä. Opetushallitus, kaupalliset kustantajat, kunnat, oppilaitokset ja muut tahot ovat viime vuosina tuottaneet runsaasti oppimateriaaleja maahanmuuttajien kielenopetukseen. Lue lisää. Katso myös: Vertaistukea turvapaikanhakijoiden opetuksen kysymyksissä

KenGuru – tvt-aineisto opettajille

Lue lisää

Koulun hyvinvointiprofiili

Lue lisää

Verkkopalvelu maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opiskeluun

Lue lisää

linkkiapaja

Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta

Lue lisää

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin

Lue lisää

Tietoa koulujen ja oppilaitosten yhteistyömahdollisuuksista muiden Pohjoismaiden kanssa

Lue lisää