Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. (Läroplansgrunderna 2014, 1.1)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Christina Anderssén, tfn 029 533 1290, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Grundläggande utbildning

Sajten Malberts melodier - närmare 400 musikstycken för bruk i skolan

Målet med Malberts melodier är att erbjuda elever och lärare ett rikt utbud av gratis musik att använda i undervisningsrelaterade medieproduktioner, såsom t.ex. i podcastar, filmklipp eller i fotostorys. Sajten innehåller också material och tips för att skapa egen musik från halvfabrikat.

Länkhåven - söknav för digitala lärresurser

I Länkhåven finns hundratals webbresurser lämpade för undervisning och lärande. Som pedagog kan du även själv föreslå och skicka in länkar du anser att kollegerna borde kunna hitta i håven.

Kopiraittila skola - nytt digitalt läromedel kring upphovsrättsfrågor

Läromedlet riktar sig till den grundläggande utbildningen och är producerat av Kopiosto rf.

Teacher Academy – öppna nätbaserade kurser genom EU-kommissionens sajt School Education Gateway

Kurserna är öppna för alla, kostnadsfria och erbjuds på engelska. Under hösten 2016 går kurserna Cultural Diversity in Your Classroom, Competences for 21st Century Schools och Moving to Maths 2.0. Intresseanmälan kan göras redan under sommaren.

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9?

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering

Spara datumet. Forum för modersmål och litteratur 18.11.2016

Modersmålsforum arrangeras i år i Tammerfors. Mer information följer i augusti.

Ny broschyr: Ett funktionellt skolbibliotek

I broschyren behandlas exempelvis skolbibliotekets lokaler, utrustning och material, läroplanskopplingen, vikten av samarbete vid utvecklingen av skolbiblioteket samt kännetecknen för ett funktionellt skolbibliotek.

LP2016 - stödmaterial för läroplansgrunderna i den grundläggande utbildningen

De nyaste stödmaterialen gäller läroämnena svenska som andrapråk och litteratur samt huslig ekonomi. Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla läroämnen.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)