Grundläggande utbildning

"Den grundläggande utbildningen är en del av grundtryggheten inom utbildningen. Den har till uppgift att både fostra och utbilda."

(Läroplansgrunderna 2004, 2.2)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Christina Anderssén, tfn 029 533 1290, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Grundläggande utbildning

eTwinningsseminarium för geografilärare i år 7-9 från Norden och Benelux. Tema klimat.

Den 4-6 april 2014 arrangerar eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen ett internationellt seminarium för geografilärare i år 7-9. Seminariet arrangeras i Helsingfors i samarbete med eTwinnings supportscenter i de andra nordiska länderna och i Beneluxländerna. På plats finns ca 45 lärare från Beneluxländerna och från hela Norden samt från Armenien. Det finns fortfarande platser kvar för finländska lärare.

Nationella veterandagen 27.4 2014

Veterandagen arrangeras i år för 28:e gången. Årets tema är Kiitollisina kohti tulevaisuutta - Tacksamma emot framtiden. Skolor och läroanstalter uppmuntras att uppmärksamma dagen genom olika slags aktiviteter.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)