Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. (Läroplansgrunderna 2014, 1.1)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Christina Anderssén, tfn 029 533 1290, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Grundläggande utbildning

Ny broschyr: Skolan är till för barnet – om samverkan och delaktighet i skolvardagen

Broschyren omfattar några av de mest centrala frågorna i de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen med fokus på samverkan och delaktighet i skolvardagen. Materialet är utformat för att fungera som ett stöd vid diskussioner mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Varje kapitel avslutas med förslag på frågor som man kan reflektera kring och diskutera.

LP2016 - stödmaterial för läroplansgrunderna

Nu finns ett stödmaterial för det andra inhemska språket och främmande språk. Materialet kommer att kompletteras med ett material specifikt för finskan.

Ny resurs: Världen 2030

- Utrikesministeriets undervisningsmaterial och utställning om vårt utvecklingssamarbete och teman vi arbetar med i världen. Materialet är till hjälp när man behandlar frågor som rör utveckling, världens framtid och aktivt medborgarskap med eleverna. Materialet kan också användas för projekt och grupparbeten eller inspirera till en temadag i hela skolan. -

Finn farorna i Hannas hus - lärresurs om hushållskemikalier

Ett lättanvänt material som riktar sig till elever i årskurs 2-6. Genom att klicka sig runt i Hannas hus stöter barnen på vanliga hushållskemikalier och lär sig om de nio nya faropiktogram, som används för att faromärka kemikalier. Resursen är skapad av Tukes i samarbete med de andra nordiska länderna.

Ny resurs: Webbplatsen för läkemedelsfostran

Webbplatsen innehåller information för barn och unga om ändamålsenlig användning av läkemedel, information om barnsjukdomar samt material för lärare, föräldrar och sjukvårdspersonal. Sajten är skapad och upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Publikation: Skolor lär sig utvecklingspartnerskap

Publikationen kan vara till nytta inom den grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen när global fostran behandlas i det lokala läroplansarbetet. Den stöder grundskolorna och gymnasierna när dessa planerar, genomför och utvärderar projekt i anknytning till global fostran.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)