Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. (Läroplansgrunderna 2014, 1.1)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Christina Anderssén, tfn 029 533 1290, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Grundläggande utbildning

Teacher Academy – öppna nätbaserade kurser genom EU-kommissionens sajt School Education Gateway

Kurserna är öppna för alla, kostnadsfria och erbjuds på engelska. Under hösten 2016 går kurserna Cultural Diversity in Your Classroom, Competences for 21st Century Schools och Moving to Maths 2.0. Intresseanmälan kan göras redan under sommaren.

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9?

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering

Spara datumet. Forum för modersmål och litteratur 18.11.2016

Modersmålsforum arrangeras i år i Tammerfors. Mer information följer i augusti.

Tävlingen Kulturmiljöskaparna

Var utövar barn och ungdomar sina hobbyer, var tillbringar de sin tid, var träffar de sina kompisar? Vilka händelser och historier anknyter till de platserna? Med uppdraget Vår plats uppmuntrar tävlingen Kulturmiljöskaparna 2016 barn och unga att presentera de miljöer som är viktiga för dem. Tävlingen har som mål att främja att barn och unga skapar sig en kulturidentitet, får kunskap om den egna kulturmiljön och knyter band till sin närmiljö.Tävlingen pågår till 14 oktober 2016.

Ny broschyr: Ett funktionellt skolbibliotek

I broschyren behandlas exempelvis skolbibliotekets lokaler, utrustning och material, läroplanskopplingen, vikten av samarbete vid utvecklingen av skolbiblioteket samt kännetecknen för ett funktionellt skolbibliotek.

LP2016 - stödmaterial för läroplansgrunderna i den grundläggande utbildningen

De nyaste stödmaterialen gäller läroämnena svenska som andrapråk och litteratur samt huslig ekonomi. Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla läroämnen.

Ny broschyr: Skolan är till för barnet – om samverkan och delaktighet i skolvardagen

Broschyren omfattar några av de mest centrala frågorna i de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen med fokus på samverkan och delaktighet i skolvardagen. Materialet är utformat för att fungera som ett stöd vid diskussioner mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Varje kapitel avslutas med förslag på frågor som man kan reflektera kring och diskutera.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)