Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. (Läroplansgrunderna 2014, 1.1)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Christina Anderssén, tfn 029 533 1290, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Grundläggande utbildning

Ny broschyr: Ett funktionellt skolbibliotek

I broschyren behandlas exempelvis skolbibliotekets lokaler, utrustning och material, läroplanskopplingen, vikten av samarbete vid utvecklingen av skolbiblioteket samt kännetecknen för ett funktionellt skolbibliotek.

LP2016 - stödmaterial för läroplansgrunderna i den grundläggande utbildningen

De nyaste stödmaterialen gäller läroämnena svenska som andrapråk och litteratur samt huslig ekonomi. Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla läroämnen.

European Schoolnet Academy – plattformen med gratis webbaserade kurser för lärare. Spännande kurser våren 2016

Under våren hålls tre kurser; Developing Digital Skills in your Classroom, Games in Schools och en kurs kring mobbning. Nytt för i vår är också att registrerade European Schoolnet Academy-användare nu kan kommunicera med varandra direkt inom akademins nätverk.

Ny broschyr: Skolan är till för barnet – om samverkan och delaktighet i skolvardagen

Broschyren omfattar några av de mest centrala frågorna i de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen med fokus på samverkan och delaktighet i skolvardagen. Materialet är utformat för att fungera som ett stöd vid diskussioner mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Varje kapitel avslutas med förslag på frågor som man kan reflektera kring och diskutera.

Publikation: Skolor lär sig utvecklingspartnerskap

Publikationen kan vara till nytta inom den grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen när global fostran behandlas i det lokala läroplansarbetet. Den stöder grundskolorna och gymnasierna när dessa planerar, genomför och utvärderar projekt i anknytning till global fostran.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)