Grundläggande utbildning

"Den grundläggande utbildningen är en del av grundtryggheten inom utbildningen. Den har till uppgift att både fostra och utbilda."

(Läroplansgrunderna 2004, 2.2)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Christina Anderssén, tfn 029 533 1290, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Grundläggande utbildning

Temaveckan för umgängesfostran

Skolorna uppmuntras att vecka 38 under höstterminen ordna en temavecka, under vilken eleverna får delta i olika aktiviteter som anknyter till umgängesfostran. Målet är att barnen och eleverna genom att delta i aktiviteterna ska bli medvetna om hur ett gott sätt påverkar välbefinnandet, lära sig att ta hänsyn till andra och skapa en positiv atmosfär. Hur skulle temaveckan se ut i din skola? Till temat finns ett stödmaterial i form av berättelser i följetongform för varje veckodag. Det arrangeras även en fototävling i anknytning till veckan.

LÄSFORUM Modern läskompetens, litteratur och kreativitet

– 20–21 november 2014 på Hanaholmen i Esbo – Deltagarantalet är begränsat. Anmälan senast den 30 september eller så länge det finns plats.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)