Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. (Läroplansgrunderna 2014, 1.1)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Christina Anderssén, tfn 029 533 1290, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Grundläggande utbildning

Publikation: Skolor lär sig utvecklingspartnerskap

Publikationen kan vara till nytta inom den grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen när global fostran behandlas i det lokala läroplansarbetet. Den stöder grundskolorna och gymnasierna när dessa planerar, genomför och utvärderar projekt i anknytning till global fostran.

Fortbildning: Utvecklingsdagar för virtuell undervisning

- 7-8:e december i Helsingfors Mässcentrum -

LP2016 - stödmaterial för läroplansgrunderna

Det första stödmaterialet på svenska är klart, och gäller läroämnet gymnastik i den grundläggande utbildningen.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)