Digitala läromedel i den grundläggande yrkesutbildningen och fria bildningen 

Nedan finns de digitala läromedel som Utbildningsstyrelsen producerat inom yrkesutbildningen och fria bildningen. Du kan sortera dem enligt ämnesområde, genom att klicka på rubriken Ämnesområde, eller i alfabetisk ordning genom att klicka på rubriken Namn

Namn Ämnesområde
"Om dom ändå skulle fråga vad jag vill"Social- och hälso- och idrottsområdet
Att identifiera riskfaktorer och förebygga olyckor: eläromedel för säkerhetsbranschenTeknik och kommunikation
Det riksomfattande språkprovet - materialet hösten 2015
e-läromedel för engelskundervisningen i yrkesutbildningenGemensamma studier
Det andra inhemska och främmande språk
eLäromedel för finskundervisningen i yrkesutbildningenGemensamma studier
Det andra inhemska och främmande språk
Frisörsalong - svenska som andraspråkSocial- och hälso- och idrottsområdet
Garage - svenska som andraspråkTeknik och kommunikation
Det andra inhemska och främmande språk
God hygien - säkra livsmedelTurism- kosthålls- och ekonomibranschen
Homma hanskassaDet andra inhemska och främmande språk
KockspeletTurism- kosthålls- och ekonomibranschen
Konstämnen
Kontor - svenska som andraspråkGemensamma studier
Kunskapa med kläderKonstämnen
KänGuruSkol-IT
Kommunikation och media
Övrig utbildning
LaboratorieanalyserSocial- och hälso- och idrottsområdet
LivsmedelsförpackningTurism- kosthålls- och ekonomibranschen
Mjölkgård - svenska som andraspråkTurism- kosthålls- och ekonomibranschen
NetlibrisModersmål och litteratur - svenska
Patientrum - svenska som andraspråkSocial- och hälso- och idrottsområdet
Restaurangkök - svenska som andraspråkTurism- kosthålls- och ekonomibranschen
Rum - arkitekturövningarAnnan
Sju yrkesrum Gemensamma studier
Sting i studiernaTrygghet och välmående
Elev- och studiehandledning
Supermarket - svenska som andraspråkDet samhällsvetenskapliga företagsekonomiska och administrativa området
Svenska som andraspråk - materialnavDet andra inhemska och främmande språk
Tidningsfabriken - MagazinefactoryModersmål och litteratur - svenska
Det andra inhemska och främmande språk
Kommunikation och media
Internationalisering
Deltagande
Skol-IT
Webbtjänsten Kotisuomessa.fiAnnan