EDUbloggen

EDUbloggen - om it och digitala arbetssätt i skolan

Mobilen som verktyg i lärandet

28.5.2012
"Nu börjar lektionen, bort med mobilerna eller så tar jag dem och ni får dem tillbaka efter lektionen..." 

Medierevolutionen - exemplet årsbok

18.4.2012
Så var den äntligen klar – Topeliusgymnasiets femte årsbok. I vår var det festligt boksläpp för den drygt nittiosidiga, hårdpärmade pappersboken. Under drygt ett års tid hade redaktionen slitit med texter, foton och redigering. Att göra en årsbok är att skapa på riktigt. Texterna skrivs för att läsas av andra, även läsare utanför skolans väggar. Bilderna fotas för att beskådas av andra. Att göra en årsbok är att sätta ner foten och efterlämna fotspår, som snart är historia.

Inspelade föreläsningar på Internet

7.3.2012
På fler olika ställen på Internet hittar man idag online föreläsningar. Många av dessa har ett högklassigt sakinnehåll. Det är oftast inspelade föreläsningar där man tittar på videon från början till slut, de olika lektionerna hittas som skilda videolänkar. Vissa har innehållet uppdelat där man kan klicka sig fram till de ställen i videofilen som intresserar.

Etik eller juridik?

12.1.2012
Som lärare, förälder eller ”bara vanlig” vuxen kommer man förr eller senare att bli tvungen att ta ställning till frågan hur man motiverar unga att handla rätt på nätet. Ska man satsa på etiken och motivera varför det är bäst att göra på ett visst sätt eller ska man dra till med juridiken och hota med lagens långa arm? Innan man bestämmer sig kan det vara bra att tänka på några saker.

Framtidens skola

7.11.2011
Jag ska imorgon sitta med i en paneldebatt om “Skolan, boken och nya medier”. Detta fick mig att tänka på hur framtidens skola skulle se ut om jag fick välja. Detta är ju lika svårt att säga som att säga hur framtiden ser ut och här hittar vi ju direkt en av utmaningarna. Hur förbereda elever för en framtid som vi inte har någon aning om hur den ser ut?

Att blogga i skola och klassrum

4.11.2011
Den var tänkt som en valfri skrivarkurs kring temat kön. Böckerna Pittstim och Bitterfittan beställdes till varje deltagare i billig pocketupplaga. Som lärare har jag stora friheter. Jag bestämde mig för att utgå från det här guldläget med enbart intresserade deltagare och låta personligheter och stundens kreativa infall styra innehållet.

Förbereder skolan elever för dagens digitala samhälle?

2.11.2011
Skolans huvuduppgift är att föra fram den behövliga kunskapen för att nå målsättningarna (teoretiska eller yrkesmässiga) som finns angivna i läroplanen. Den enskilda skolan har till en stor del friheten att besluta hur detta skall gå till och med vilka metoder. Ett beprövat förmedlingspedagogiskt sätt råder, som inte ändrat nämnvärt de senaste årtiondena. Metoderna för att föra fram informationen är trots tekniken i stort sätt de samma. Att skriva ett inlämningsarbete med penna och papper eller med hjälp av en dator utan att vidareutveckla metoden senare, är som att lära hur man slår in en spik med handtaget på en spikpistol... I det fallet blir det till och med hållbart att argumentera för hur mycket bättre hammaren är än spikpistolen... 

Student på tangent? Ja visst!

28.9.2011
”Det är inte världens lösning men det är en dansk lösning” konstaterar Steen Lassen på det danska utbildningsministeriet i Köpenhamn. Den finländska delegationen lyssnar uppmärksamt. Vi har rest till vårt nordiska grannland för att lära oss av danskarna. Och visst. Redan under den första välkomsthälsningen förundras våra värdar över att finländarna, från PISA-landet framom andra, väljer att ta del av danskarnas modeller. Lite snett besvärat ler vi tillbaks.

Sociala medier i skolan

17.8.2011
- Joakim Granqvist spånar kring sociala medier och kring om skolan kan plocka in valda delar av dem  - 

Att lära sig med hjälp av GPS

13.4.2011
När jag hade fått den första GPS-mottagaren till min skola funderade jag över hur jag bäst kunde använda den i min undervisning. Jag tänkte inte på GPS-anordningen som ett tekniskt redskap som man måste lära sig använda, utan jag funderade på hur den kunde göra mina timmar lättare och mera intressanta. En natt fick jag en strålande idé; att gå ut och positionsbestämma hundbajs. 

Generation D som i digital

13.4.2011
 I årets omgång av studentexamen i modersmål och litteratur ombads de blivande studenterna att skriva en essä om huruvida internet bidrar till fördumning. I provmaterialet myntas begreppet Generation D – d som i dum. Nätet gör ungdomarna dummare och deras kunskap blir ytligare. Och mycket riktigt, skribenterna ger svar på tal. De blir provocerade och skriver provocerande essäer. Jag tycker att de gör rätt. 

I jobbet som IT-lärare/IT-ansvarig blir jag inblandad ...

13.4.2011
i all världens diskussioner om hur IT borde användas både i undervisning och i skolvärlden överhuvudtaget. Några saker har en tendens att dyka upp som tanke i mitt huvud så gott som varje gång. 

Om bloggen

13.4.2011