IT i skolan

It och digitala arbetssätt hör till skolans vardag.  Den här sektionen av Edu.fi  tar upp allmänna aspekter kring it i skolan, både vad gäller säker användning av nätet och också tips om sociala medier i undervisningen.

 

 

På gång (IT i skolan)

Sajten Malberts melodier - närmare 400 musikstycken för bruk i skolan

Målet med Malberts melodier är att erbjuda elever och lärare ett rikt utbud av gratis musik att använda i undervisningsrelaterade medieproduktioner, såsom t.ex. i podcastar, filmklipp eller i fotostorys. Sajten innehåller också material och tips för att skapa egen musik från halvfabrikat.

Länkhåven - söknav för digitala lärresurser

I Länkhåven finns hundratals webbresurser lämpade för undervisning och lärande. Som pedagog kan du även själv föreslå och skicka in länkar du anser att kollegerna borde kunna hitta i håven.

Kopiraittila skola - nytt digitalt läromedel kring upphovsrättsfrågor

Läromedlet riktar sig till den grundläggande utbildningen och är producerat av Kopiosto rf.

European Schoolnet Academy - nätbaserade kurser för lärare

Kurserna går på engelska och är öppna för alla intresserade. Under hösten hålls kurserna Teaching Space Awareness in your Classroom, Collaborative learning in your Classroom och Administering School ICT Infrastructure - den första kursen som riktar sig till it-ansvariga på skolan.

Teacher Academy – öppna nätbaserade kurser genom EU-kommissionens sajt School Education Gateway

Kurserna är öppna för alla, kostnadsfria och erbjuds på engelska. Under hösten 2016 går kurserna Cultural Diversity in Your Classroom, Competences for 21st Century Schools och Moving to Maths 2.0. Intresseanmälan kan göras redan under sommaren.

Nytt e-läromedel: Svamputflykt

e-Läromedlet Svamputflykt består av sex olika avsnitt med övningar i anknytning till svampplockning. Syftet med materialet är göra elever i årskurs 3-6 med svenska som andraspråk bekanta med våra svampar och med vår svampplockningskultur. e-Läromedlet är gratis och producerat av Utbildningsstyrelsen.

Opeka-verktyget - kartlägg och evaluera nivån på IT-användningen

Opeka är ett kostnadsfritt nätbaserat verktyg som lärare och skolor kan använda för att evaluera nivån på användningen av IT i skolans undervisning. Opeka ger lärarna samt skolans och kommunens representanter information om deras egna IKT-förutsättningar i förhållande till andra lärare, skolor och situationen på nationell nivå.