IT i skolan

It och digitala arbetssätt hör till skolans vardag.  Den här sektionen av Edu.fi  tar upp allmänna aspekter kring it i skolan, både vad gäller säker användning av nätet och också tips om sociala medier i undervisningen.

 

 

På gång (IT i skolan)

Europeiska skoldatanätet lanserar European Schoolnet Academy – en plattform med gratis webbaserade kurser för lärare

De allra första kurserna, Future Classroom Scenarios och Innovative Practices for Engaging STEM Teaching börjar i mars. Anmälningen är öppen.

Publikation: Erfarenheter i omlopp - idéer för utveckling av lärmiljöerna

Utbildningsstyrelsen har i denna publikation i samarbete med nationella koordineringsprojekt samlat erfarenheter och resultat från projekt inom utveckling av skolans lärmiljöer. Målet med publikationen är att med hjälp av exempel och beskrivningar ge idéer och stöd för utvecklingsarbetet vid skolor, läroanstalter och i kommuner.

Publikation: Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande

Syftet med publikationen är bistå lärare, utbildare och andra som arbetar med lärande och undervisning att tillämpa olika digitala material i undervisningen. Boken klargör även centrala begrepp kring e-läromedel, pedagogiska principer, principer för kunskapshantering och de senaste pedagogiska modellerna i relation till tekniken.

Opeka-verktyget - kartlägg och evaluera nivån på IT-användningen

Opeka är ett kostnadsfritt nätbaserat verktyg som lärare och skolor kan använda för att evaluera nivån på användningen av IT i skolans undervisning. Opeka ger lärarna samt skolans och kommunens representanter information om deras egna IKT-förutsättningar i förhållande till andra lärare, skolor och situationen på nationell nivå.