IT i skolan

It och digitala arbetssätt hör till skolans vardag.  Den här sektionen av Edu.fi  tar upp allmänna aspekter kring it i skolan, både vad gäller säker användning av nätet och också tips om sociala medier i undervisningen.

 

 

På gång (IT i skolan)

Tyck till om Edu.fi!

Utbildningsstyrelsen förnyar Edu.fi-sajten och för att kunna skapa en så användbar sajt som möjligt, ber vi om era åsikter och önskemål genom en webbenkät. Bland de respondenter som valt att lämna sina kontaktuppgifter, lottar vi ut en valfri fortbildning och ett valfritt läromedel/ en valfri publikation. Utlottningen gäller Utbildningsstyrelsens fortbildningsutbud och boksortiment. Enkäten är öppen till 14.6.2015.

Nytt e-läromedel: Svamputflykt

e-Läromedlet Svamputflykt består av sex olika avsnitt med övningar i anknytning till svampplockning. Syftet med materialet är göra elever i årskurs 3-6 med svenska som andraspråk bekanta med våra svampar och med vår svampplockningskultur. e-Läromedlet är gratis och producerat av Utbildningsstyrelsen.

Opeka-verktyget - kartlägg och evaluera nivån på IT-användningen

Opeka är ett kostnadsfritt nätbaserat verktyg som lärare och skolor kan använda för att evaluera nivån på användningen av IT i skolans undervisning. Opeka ger lärarna samt skolans och kommunens representanter information om deras egna IKT-förutsättningar i förhållande till andra lärare, skolor och situationen på nationell nivå.