IT i skolan

It och digitala arbetssätt hör till skolans vardag.  Den här sektionen av Edu.fi  tar upp allmänna aspekter kring it i skolan, både vad gäller säker användning av nätet och också tips om sociala medier i undervisningen.

 

 

På gång (IT i skolan)

Nytt e-läromedel: Svamputflykt

e-Läromedlet Svamputflykt består av sex olika avsnitt med övningar i anknytning till svampplockning. Syftet med materialet är göra elever i årskurs 3-6 med svenska som andraspråk bekanta med våra svampar och med vår svampplockningskultur. e-Läromedlet är gratis och producerat av Utbildningsstyrelsen.

Enkät om trender: Hur ser ditt klassrum ut om fem år?

Hur ser ditt klassrum ut om fem år? Hur kommer lärandet att se ut? På vilket sätt används digitala arbetssätt? European schoolnet vill gärna höra din åsikt. Genom att svara på en enkät (tar endast 5 minuter) kan du göra din röst hörd och samtidigt vara med och forma framtidens lärlandskap.

European Schoolnet Academy – en plattform med gratis webbaserade kurser för lärare

Anmälningen till höstens nya kurser Games in Schools, How to Teach Computing och Competences for 21st Century Schools är öppen.

Nytt e-läromedel: Våra flytt- och stannfåglar

Syftet med e-läromedlet är att stöda elever med svenska som andraspråk i miljö- och naturkunskapsstudierna. Materialet tar upp grundläggande begrepp i fåglarnas biologi och presenterar hos oss vanliga fåglar. e-Läromedlet är gratis och producerat av Utbildningsstyrelsen.

Opeka-verktyget - kartlägg och evaluera nivån på IT-användningen

Opeka är ett kostnadsfritt nätbaserat verktyg som lärare och skolor kan använda för att evaluera nivån på användningen av IT i skolans undervisning. Opeka ger lärarna samt skolans och kommunens representanter information om deras egna IKT-förutsättningar i förhållande till andra lärare, skolor och situationen på nationell nivå.