IT i skolan

It och digitala arbetssätt hör till skolans vardag.  Den här sektionen av Edu.fi  tar upp allmänna aspekter kring it i skolan, både vad gäller säker användning av nätet och också tips om sociala medier i undervisningen.

 

 

På gång (IT i skolan)

European Schoolnet Academy – gratis webbaserade kurser för lärare: Här är vårens kursutbud

Anmälningen till vårens nya kurser Creative use of Tablets, How to Teach Computing for Primary Teachers - och den precis lanserade kursen Games in schools är öppen.

Eftermiddagskurs: Digitala samarbetspartner i Norden och övriga Europa - med eTwinningnätverket som perspektiv och språngbräda

- 20.4 i Helsingfors - EU-programmet eTwinning skapar möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Under eftermiddagskursen introduceras programmet, och några lärare berättar om sina erfarenheter av driva digitala samarbeten genom eTwinning. Deltagarna blir också bekanta med hur eTwinnings community fungerar och vad den erbjuder lärare. I programmet varieras föreläsningar med diskussioner och grupparbeten. Genom digitala arbetssätt kan även internationalismen på hemmaplan ta steget ut i världen – utan att det kostar och utan att någon reser

Nytt e-läromedel: Svamputflykt

e-Läromedlet Svamputflykt består av sex olika avsnitt med övningar i anknytning till svampplockning. Syftet med materialet är göra elever i årskurs 3-6 med svenska som andraspråk bekanta med våra svampar och med vår svampplockningskultur. e-Läromedlet är gratis och producerat av Utbildningsstyrelsen.

Opeka-verktyget - kartlägg och evaluera nivån på IT-användningen

Opeka är ett kostnadsfritt nätbaserat verktyg som lärare och skolor kan använda för att evaluera nivån på användningen av IT i skolans undervisning. Opeka ger lärarna samt skolans och kommunens representanter information om deras egna IKT-förutsättningar i förhållande till andra lärare, skolor och situationen på nationell nivå.