Liikennekasvatus

SuojatieLiikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikilla kouluasteilla. Suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Sisältöä rakennetaan aiemmin opittujen asioiden pohjalta oppilaan taitojen kehittyessä.

Turvallisia toimintatapoja opetetaan niin kotona kuin koulussa. Turvalliset toimintatavat omaksutaan varmimmin, kun lapsen ja nuoren lähiympäristö tukee omalla esimerkillään ja käytöksellään vastuullista toimintaa liikenteessä. Liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Siirryttäessä kouluasteelta toiselle, turvallisten toimintatapojen tulisi säilyä ja niiden tulisi olla osa jokapäiväistä elämää.

Liikenneturvallisuusviikko

Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 37 eli 12.–18.9.2016.

Lisätietoa:

Liikenneturva – opettajien sivut
Liikenneturvallisuusviikon materiaalit
Uutinen liikenneturvallisuusviikosta Edu.fissä
Yhteistyöverkosto (Oph.fi)

Ajankohtaista

Poliisiileijona

Poliisin uusi videokanava Poliisitube tarjoaa tietoa, neuvoja ja tunteita

Poliisitube on poliisin uusi videokanava, jossa julkaistaan ohjelmasarjoja lapsille ja nuorille sekä videoita liikenteeseen ja oman turvallisuuden parantamiseen liittyen. Mukana on myös videobloggaajia.

Kuvituskuva

Liikenneturvallisuusviikko 12.–18.9.2016

Kahdettatoista kertaa vietettävän liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa lapsia, oppilaita, opiskelijoita ja opettajia niin varhaiskasvatuksessa kuin kaikilla kouluasteilla käsittelemään liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. Viikon teemana on tarkkaamattomuus liikenteessä.