Biologia ja maantiede

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

StarT tukee ilmiöpohjaista projektioppimista – Lähde mukaan oppimaan!

LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnistää Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin. Malli tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti. StarT tarjoaa mahdollisuuksia tehdä ja oppia yhdessä niin päiväkodeissa, kouluissa kuin harrastustoiminnassakin. Erilaisten projektitöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa lasten ja nuorten omat vahvuudet pääsevät esiin ja kaikki voivat saada onnistumisen elämyksiä.

StarTin kummina toimii Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä, joka kannustaa oppimisyhteisöjä mukaan hankkeeseen:

–Uusissa opetussuunnitelmissa korostuu opetuksen eheyttäminen oppiainerajat ylittäen. StarT:in myötä voidaan luoda monialaisia oppimiskokonaisuuksia paitsi luonnontieteissä, myös muiden tieteen- ja taiteenalojen välille. Yhteiskunnan eri toimijat ovat projektitöissä vahvasti läsnä, mikä osaltaan valmentaa lapsia ja nuoria näkemään yhteyksiä oman elämän ja ympäröivän yhteisön välillä.

Lasten ja nuorten luovuus näkyviin

StarT tarjoaa mukaan ilmoittautuneiden oppimisyhteisöjen tueksi oppimateriaaleja, verkkokoulutusta projektioppimisen toteuttamisesta ja arvioinnista sekä välittää koulutettuja StarT-lähettiläitä oppimisyhteisöjen käytännön tueksi.

Lasten ja nuorten projektitöissä syntyneille erilaisille luomuksille halutaan antaa niiden ansaitsema kunnia ja näkyvyys. StarTissa luodaan Suomeen oma malli "science fair" -kulttuurista, jolloin lasten ja nuorten projektitöissä tuottamat luomukset kuten myös oppilaitosten hyvät toimintamallit projektioppimisen toteuttamisesta saavat laajaa näkyvyyttä. Ansioituneita projektitöitä ja oppimisyhteisöjen hyviä projektioppimiskäytänteitä myös palkitaan.

StarTiin on tällä hetkellä ilmoittautunut mukaan jo 110 oppimisyhteisöä varhaiskasvatuksesta lukioihin eri puolilta Suomea. Mukaan lukuvuoden 2016–2017 osalta voi ilmoittautua 31.10. mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

LUMA Facebookissa

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jenni Vartiainen, LUMA-keskus Suomi, HY, puh. +358504489508
Johtaja, prof. Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi, HY, puh. +358505141450

KuvituskuvaLUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnistää Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin, joka tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti. Ilmoittaudu mukaan 31.10. mennessä!