Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine. Huomiota kiinnitetään tietojen kriittiseen pohdintaan ja tulkintaan sekä pyritään ottamaan huomioon ilmiöiden moniperspektiivisyys. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, muutos ja jatkuvuus sekä syy-yhteydet. Opetuksessa korostetaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä inhimillisen kulttuurin laaja-alaisuutta, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä.

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

 

Ajankohtaista

Veteraanipäivä 2014

Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2014

Kouluja kannustetaan huomioimaan opetuksessaan Kansallinen veteraanipäivä. Erilaiset näyttelyt ja toiminnalliset tapahtumat on todettu suosituiksi tavoiksi koulussa motivoida oppilaita osallistumaan. Myös veteraanipäivän juhlan ohjelman suunnittelu ja toteutus voidaan toteuttaa oppilastyönä. Kouluun voidaan pyytää myös veteraaneja vierailulle.

Suomalaisen demokratian merkkivuosi 1863

Säännöllinen valtiopäivätoiminta Suomessa on jatkunut keskeytyksettä 150 vuotta sen jälkeen kun Suomen suuriruhtinaskunnan säätyvaltiopäivät kutsuttiin koolle Helsinkiin 18.9.1863. Opetushallitus kannustaa kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan lukuvuonna 2013-2014 merkkivuoden 1863 tavallista laajemmin.

Eurokampus – taloustietoa verkossa

Suomen Pankin Eurokampus-verkkoaineisto pyrkii vastaamaan yläkoulun, lukion ja ammattiopiston taloustiedon opetussuunnitelmien tavoitteisiin erilaisten tehtävien, pelien, videoiden ja tekstien avulla.

EU-tietoa lapsille hauskasti

Mitä tiedät Euroopan unionista (EU)? Tiesitkö, että Euroopan unionissa asuu yli 500 miljoonaa ihmistä? Tutustu Euroopan unionin asioihin uusilla lasten ja nuorten sivuilla vaikka pelien avulla.

Raportoi ruotsalaisuuden muistomerkki!

Muistomerkkien etsintää, kuvaamista ja muistomerkiksi soveltumisen arviointia voi toteuttaa osana minkä tahansa oppiaineen tai aihekokonaisuuden opetusta. Tehtävät sopivat hyvin toiminnalliseen ja tutkivaan oppimiseen sekä erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Se käy myös malliesimerkiksi kotikansainvälisyydestä.

Näytä kaikki