Liikunta

    

Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Monipuolisella liikunnan opetuksella luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen.

Opetusjärjestelyinä käytetään yksilö-, pienryhmä- sekä ryhmäopetusta. Suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet otetaan huomioon valittaessa liikuntamuotoja. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus.

Näiltä sivuilta löytyy vinkkejä verkosta löytyvistä materiaaleista, joita voi hyödyntää liikunnan tuntien suunnittelussa.

Ajankohtaista

OPS 2016

OPS 2016 liikunnan tukimateriaalit

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Liikunnan OPS 2016 -ainetyöryhmä on valmistanut tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden liikunnan käyttöönoton ja opetuksen tueksi.

Rekisteröidy Liikkuvaksi kouluksi

Liikkuva koulu on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on lisätä koulupäivien aktiivisuutta ja viihtyisyyttä. Jokainen suomalainen koulu voi lähteä mukaan hankkeeseen ja toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Teknologia liikunnanopetuksessa

Teknologia liikunnanopetuksessa

Edu.fistä löytyy uutta materiaalia, jossa kerrotaan, miten teknologiaa voi hyödyntää liikunnanopetuksessa. Sivuilta löytyy mm. videoita, joissa annetaan vinkkejä eri laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön.

Koulut saivat päivitetyt ohjeet markkinointiin ja sponsorointiin

Koulut saivat päivitetyt ohjeet markkinointiin ja sponsorointiin

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Valmennustaito.info-sivustosta virikkeitä liikunnanopetukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella rakennettu www.valmennustaito.info –sivusto on kaikille avoin kokonaisuus, joka sisältää laajan teoriapaketin liikuntataitojen oppimisesta sekä liikunnallisten perustaitojen videokirjaston.

Näytä kaikki