Terveystieto

Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Ajankohtaista

Lääkekasvatussivusto tarjoaa tietoa ja tehtäviä

Lääkekasvatus.fi-sivusto on peruskoulun opettajille suunnattu materiaalipaketti lääkkeiden oikeanlaisen käytön opettamisen tueksi. Aineistoa voidaan hyödyntää myös lukiokoulutuksessa.

Uusi SEKSU-opas julkaistu ja tilattavissa

SEKSU - Seksuaaliterveyttä ja suhdetaitoja -opas on kirjoitettu selkeällä kielellä ja sen pääkohderyhmänä ovat autismin kirjon nuoret ja aikuiset sekä muut erityisryhmät.

seksuaalisuuden portaat käsikirja

Seksuaalisuuden portaat -käsikirja

Seksuaalisuuden portaat -käsikirja kuvaa 11 kehitysporrasta syntymästä aikuisuuteen. Materiaali on tarkoitettu seksuaalikasvattajina toimiville opettajille ja terveydenhoitajille.

Mediataitokoulu-logo

Seksiä mediassa -materiaali edistää medialukutaitoa

Seksiä mediassa -materiaali edistää nuorten medialukutaitoa erityisesti seksuaalisten sisältöjen äärellä. Aineisto on suunnattu kahdeksasluokkalaisten ja sitä vanhempien nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Seksuaalisuuden portaat

Seksuaalisuuden portaat -malli kasvatuksen tueksi

Seksuaalisuuden portaat on Väestöliiton ja Opetushallituksen yhteinen portaittain etenevä seksuaalikasvatusmalli. Se kertoo myös pienen, alle kouluikäisen lapsen seksuaalisuuden kehitysportaista, joita on aineistossa neljä

Näytä kaikki