Verkkopedagogiikka

Linkkejä verkosta löytyviin resursseihin, joista saat lisätietoa verkkopedagogiikasta ja hyödyllisiä vinkkejä verkon opetuskäyttöön.

Blogeja ja verkkolehtiä

Opeblogi
Missäpä muualla kannattaisi keskustella blogien opetuskäytöstä kuin tarkoitusta varten perustetussa blogissa? Blogin on perustanut Kotkan aikuislukion opinto-ohjaaja ja KyEtä-projektion projektipäällikkö Anne Rongas.

Verkkoportfolio

Digitaaliset verkkoportfoliot oppimisen tukena
Tampereen yliopistolla tehty seminaarityö portfolioista peruskouluikäisen oppilaan näkökulmasta. Seminaarityössä portfolioita käsitellään ensin yleisesti, jonka jälkeen keskitytään tarkemmin verkkoportfolion tuomiin mahdollisuuksiin. Lähtökohtana on ajatus siitä, että verkkoportfoliot tuovat monipuolisuutta sekä prosessinomaista työskentelyä peruskouluun.

Verkkoportfolio
Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opas verkkoportfolion laatimisen tueksi. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi verkkoportfolion tavoitteista, eduista ja haitoista, erilaisista toteutusmuodoista sekä ohjeita portfolion rakentamiseksi.

Viranomaiset, tutkimuslaitokset ja hankkeet

Online-educa
Sivuilta löytyy tietoa eLearning-käsitteestä, komission aloitteita ja ohjelmia, asiantuntija-artikkeleita, tietoa hankkeista ja tapahtumista. Sivuilta voi tilata uutiskirjeen, jossa voi määritellä haluaako sähköpostiinsa tietoa ajankohtaisista asioista yhdestä tai useammasta teemasta: Koulut, Yliopistot, Oppiminen & Työ ja Elinikäinen oppiminen. eLearningeuropa.info on Euroopan komission aloite ja osa eLearning toimintasuunnitelmaa.

Mediakasvatuskeskus
Helsingin yliopiston alaisen Mediakasvatuskeskuksen tavoitteena on tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä mediakasvatuksen alueella. Lisäksi keskus osallistuu alan perusopetuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Peda.net
Peda.net on Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoima tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa jäsentensä käyttöön helppokäyttöisiä ja luotettavia verkkotyövälineitä, jotka ovat syntyneet tiiviissä yhteistyössä opettajien ja oppilaitosten kanssa. Peda.net:stä löytyy verkkolehti, materiaalin kokoamis- ja jakelualusta, opetussuunnitelman ylläpito- ja julkaisuväline sekä ajankohtaisia vinkkejä ja tiedotteita.

Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus
Helsingin yliopiston Psykologian laitoksen tutkimuskeskus toteuttaa verkko-oppimisen ja muun tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön tutkimusta yhteistyössä koulujen, yliopistojen ja yritysten kanssa. Tutkimustyö koostuu sekä teoreettisesta perustutkimuksesta että käytännöllisistä kehityshankkeista, joita toteutetaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tutkimuskeskuksen sivuilta löytyy mm. tutkimushankkeita ja julkaisuja verkko-oppimiseen liittyen.

Ohjaus verkossa

Verkkotutor
Verkko-tutor on Tampereen yliopiston kokoama opiskelijoille, tutoreille ja opettajille suunnattu tietopaketti, joka johdattelee ymmärtämään uusien oppimisympäristöjen ja oppimiskäsitysten välistä yhteyttä. Sen tavoitteena on antaa oppijalle ohjeita oman oppimistoiminnan tarkasteluun, pohtimiseen ja kehittämiseen. Verkko-tutor antaa myös oppimisen ohjaajalle tietoa oppimisesta ja sen ohjaamisesta.

Suomen Internetopas
Internetopas.com tarjoaa maksutonta yleistietoa Internetistä sekä sen historiasta. Netiketistä löydät tietoa Internetin ohjeista ja säännöistä.