Tvt:n tiimoilta -blogi

Oppilaatko tietotaidon jakajina?

Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa vuosille 2011-2014 yhtenä kehittämiskohteena on opettajan ammatillinen kehittyminen.

FL Leena Hiltusen väitöskirja ”Enhancing Web Course Design Using Action Research” (Verkko-opetuksen suunnittelun kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin) vahvistaa käsitystä opettajien tukemisen tarpeellisuudesta. Vaikka kyseinen tutkimus käsittelee verkko-opetusta ja sen suunnittelua, sopii sieltä nostettu ammatilliseen kehittymiseen liittyvä teema, vertaistuki, muuhunkin kuin verkko-opetukseen. Vertaistuki on äärimmäisen tärkeää lähes kaikessa kehittymisessä.

Joissain kunnissa ja kaupungeissa opettajien täydennyskouluttajana toimii itsekin opettajana toimiva henkilö. Vertaiskouluttajalla on usein vankka työkokemus alalta ja samalla tuntuma siitä, mitä kentällä tarvitaan.

Pedagoginen lähestyminen, suorat käytännön vinkit ja toteuttamisideat koulutettavaan asiaan ovat kouluttautuvalle opettajalle arvokkaita ja motivoivia sekä hänen omaa työtään rikastuttavia. Tällainen koulutus turvaa oppilaan mahdollisuuden hyötyä opettajansa ammatillisesta kehittymisestä nopeastikin. Myös muita hyviä malleja ammatilliseen kouluttamiseen löytyy, eikä itsetarkoitus ole lisätä opettajien työtaakkaa vielä toistensa kouluttajina.  

Koulun tasolla järjestetty systemaattinen tuki opettajan työlle ja kehittymiselle on vähintään yhtä tärkeää kuin varsinaiset koulutukset. Koulun tasolla tulisi luoda kehittymiseen kannustava ja sitä tukeva ilmapiiri. Yhteisöllisyys kantaa hedelmää koko työyhteisössä.

Kouluissa tulisi panostaa niihin toimintamalleihin, joilla opettajille taataan sisäisesti organisoitua aikaa jakaa osaamistaan sekä innostaa ja tukea toisiaan. Yhteiset pedagogiset kahvilat, tiimityöskentely, rehtorin tunnit ja yhteisopettajuus ovat hyviä esimerkkejä näistä kantavista rakenteista. Kannustava ja avoin työyhteisö antaa meille opettajille voimaa omaan ammatilliseen kehittymiseemme. Vielä, kun muistamme sen voimavaran, joka piilee monitaitavissa oppilaissamme, olemme vahvoilla!

Minna Kukkonen, Espoo

Vertaistuki on äärimmäisen tärkeää lähes kaikessa kehittymisessä. Yhteisöllisyys kantaa hedelmää koko työyhteisössä.

 

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.