Tvt:n tiimoilta -blogi

Valinnaiskielten etäopetuksen haasteita

Valinnaiskielten (A2) opetusta annetaan yhä useammassa kunnassa etäopetusmenetelmin, joko videoneuvottelulaitteiden avulla tai erilaisissa verkkokokousjärjestelmissä. Turun normaalikoulussa etäopetusta on annettu vuodesta 1995, ja käytössämme on videoneuvottelulaitteet. Kokemusta on myös verkkokokousjärjestelmän käytöstä. 

Ensimmäisenä etäopetusvuonna opettaja opetti puhelinyhteyden ja jaetun tietokoneruudun avulla. Tekniikka mahdollisti siis vain äänen ja tekstin siirron. Nykyisistä teknisistä mahdollisuuksista ei osattu edes unelmoida.

Ääntämisen opettelu perinteisiin videoneuvottelulaitteisiin perustuvassa etäopetuksessa on yleensä helppoa. Sen sijaan haasteellista on varmistaa uuden kielen kirjoitusasun oppiminen ja tarkistaa oppilaan omia kirjallisia tuotoksia. Hyväksi keinoksi olen kokenut, että läksyn tarkastuksen vaiheessa oppilaat tarkistavatkin vieruskaverin tehtävät, koska toisen virheet huomaa paremmin kuin omat. Oppilaat oppivat nopeasti antamaan kaverille palautetta tehtävistä, ja usein tarkistusvaiheessa käydään hyvää oppimiskeskustelua.  

Tämä vaatii myös sen, että opetettavaan ryhmään saa aikaan positiivisen hengen ja yhdessä tekemisen tunteen. Kun opettaja huomioi tunnilla kaikki oppilaansa, kehuu sopivissa tilanteissa ja muutenkin antaa kannustavaa palautetta, toimii luokka yleensä mukavasti yhdessä. 

Opettajan tulisi muutenkin kiinnittää huomiota kielenkäyttöönsä, koska lähes kaikki vuorovaikutus on verbaalista. Lisäksi rauhallinen puherytmi, pehmeä ääni ja positiivinen kasvojenilme ovat tärkeitä. Tärkeää on myös kannustaa oppilaita omatoimisuuteen vaikka antamalle heille pieniä vastuullisia tehtäviä tunnin aikana. 

Kun mietitään valinnaisen kielen opetuksen luonnetta ja tavoitteita, pitäisi etäopetuksessakin lähteä kielen kaikkien osa-alueiden harjoituttamisesta sekä oppilaiden aktivoimisesta oppilaskeskeisin työtavoin. Perinteisessä videoneuvottelussa käytettävä pöytämikrofoni ja kääntöpääkamera antavat tähän enemmän mahdollisuuksia kuin kuulokkeiden käyttö. 

Nykyisin on olemassa erilaisia verkkotyökaluja, joiden avulla oppilaat voivat tehdä tehtäviä myös yhdessä. Verkkoympäristön käytön avulla voi suunnitella juuri omille oppilailleen sopivia aktiviteetteja, antaa henkilökohtaista palautetta, hyödyntää verkossa olevaa autenttista materiaalia ja eriyttää. Oppilaat voivat tallentaa verkkoon myös suullisia tuotoksiaan kuten paridialogeja.

Ihannetilanne olisi, jos etäopettajan tukena olisi toinen etäopettaja, etäopetuksen pedagogiikasta innostunut rehtori tai tekninen tuki, jonka avulla opettaja voisi kokeilla ja etsiä omaan opetukseen sopivimpia työtapoja ja työkaluja.

Katrina Vartiainen, Turku 

Katrina on tuorein lisäys EDU.fin Tvt:n tiimoilta -blogin kirjoittajien joukkoon.
Tutustu bloggaajiin

Turun normaalikoulussa etäopetusta on annettu vuodesta 1995. Tuolloin tekniikka mahdollisti vain äänen ja tekstin siirron. Nykyisistä teknisistä mahdollisuuksista ei osattu edes unelmoida.

Kommentit (1)

23.3.2014 17:01  Marita Hölttä  
Adobe Connect-järjestelmässä oppilaat voi jakaa ryhmiin, jossa eri paikkakunnilla opiskelevat oppilaat voivat harjoitella suullisia valmiuksia keskenään, ja opettaja voi käydä kuuntelemassa kutakin ryhmää.

Etäopetus varmistaa monella paikkakunnalla kielten ryhmien syntymisen. Positiivista on ollut huomata, että monesti etäoppilaat ovat koko ryhmän innostuneimpia. Etäopiskelu ei heikennä oppimistuloksia todellakaan!

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä plus yksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.