Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 Move!-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittämistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Move!-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Move!-järjestelmän tuloskorteissa ja palautemateriaaleissa käytettävät kansalliset viitearvot on päivitetty syyskuussa 2014.

Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2016

Valtakunnallinen Move!-järjestelmä käynnistettiin virallisesti 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien, jolloin uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön. Opetussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Elokuusta 2016 alkaen mittaukset tulee toteuttaa 5. vuosiluokalle ja elokuusta 2018 alkaen myös 8. vuosiluokalle. Opetuksen järjestäjä voi järjestää mittaukset molemmilla vuosiluokilla jo syksystä 2016 lähtien, mikä onkin suositeltavaa.

Koulujen tulee syöttää Move!-mittausten tulokset valtakunnalliseen tietokantaan vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Koulujen edustajat saavat linkin tietojen syöttämistä varten elokuun aikana. Tietonsa valtakunnalliseen Move!-järjestelmään syöttäneille kouluille toimitetaan kustannuksettomat palauteraportit vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Tiedote Move!-järjestelmän käyttöönotosta 22.8.2016 (pdf)
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ePerusteet-palvelussa

Yhteystiedot Move! -järjestelmää koskevia kysymyksiä koskien

Tulosten kirjaamista koskevissa käytännön kysymyksissä palvelee Dimenteq Oy:n asiakastuki, joka on käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi järjestelmän aukenemisesta lokakuun loppuun asti arkisin klo 8.00–16.15:

  • , puh. 020 789 0251

Jos ette ole saaneet tunnuksia koulukohtaisten Move! -mittaustulosten syöttämistä varten:

  • Pääsihteeri Minna Paajanen, , puh. 040 584 9459

Jos teillä on kysyttävää tai ongelmia Move! -mittausten käytännön toteutuksesta

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille:

  • Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.
  • Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää.
  • Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Suositeltava päivittäinen liikuntamäärä eri-ikäisille koululaisille
Lähde: Fyysisen aktiivisuuden suositukset 7–18-vuotiaille kouluikäisille. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 2008. (mukaeltu)

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
22.09.2016