Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 Move!-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittämistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Move!-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Move!-järjestelmän tuloskorteissa ja palautemateriaaleissa käytettävät kansalliset viitearvot on päivitetty syyskuussa 2014.

Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016

Valtakunnallinen Move!-järjestelmä käynnistettiin virallisesti 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien, jolloin uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön. Opetussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Elokuusta 2016 alkaen mittaukset tulee toteuttaa 5. vuosiluokalle ja elokuusta 2018 alkaen myös 8. vuosiluokalle. Opetuksenjärjestäjä voi järjestää mittaukset molemmilla vuosiluokilla jo syksystä 2016 lähtien, mikä onkin suositeltavaa.

Tiedote Move!-järjestelmän käyttöönotosta 22.8.2016 (pdf)
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ePerusteet-palvelussa

Move!-tulokset / syksy 2016

Ensimmäiset valtakunnalliset Move!-mittaustulokset julkistettiin Lasten ja nuorten liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn tila Suomessa 2016 -seminaarissa Helsingissä 15.12.2016:

Materiaalit lasten ja nuorten liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn tila -seminaarista (liikuntaneuvosto.fi)

Suuri kiitos kouluille osallistumisestanne vuoden 2016 Move!-mittaukseen ja valtakunnalliseen tiedonkeruuseen. Koulukohtaisia tuloksia koostetaan Dimenteq Oy:ssä parhaillaan ja ne tullaan toimittamaan valtakunnalliseen tiedonkeruuseen osallistuneille kouluille vuoden 2017 alussa. Pahoittelut, että aikatauluun on tullut viivästys teknisten haasteiden johdosta. Tulemme huomiomaan annetun palautteen ja parantamaan palvelua vuoden 2017 Move!-toimintoja silmällä pitäen.

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille:

  • Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.
  • Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää.
  • Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Suositeltava päivittäinen liikuntamäärä eri-ikäisille koululaisille
Lähde: Fyysisen aktiivisuuden suositukset 7–18-vuotiaille kouluikäisille. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 2008. (mukaeltu)

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
18.01.2017