Verkkomateriaaleja biologian opetukseen

Yleisradion Oppiminen-sivusto
Sivuille on koottu kaikki YLEn tuottamat oppimateriaalit. Sivut korvaavat aiemman Opettaja.tv-sivuston. Sivuilta löydät aineistoja niin biologian kuin maantieteenkin opetukseen. Sivuille on myös koottu opettajille suunnattu paketti, josta löytyy mm. opettajien täydennyskoulutuksiin tuotettuja sarjoja.

LYKE-verkosto
LYKE-verkosto on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n koordinoima verkosto, johon kuuluu eri puolilla Suomea sijaitsevia luonto- ja ympäristökouluja sekä muita ympäristöalantoimijoita. Luonto- ja ympäristökoulujen tavoitteena on tukea päiväkoteja ja kouluja ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen opetuksessa. Luontokoulujen kanssa voi järjestää esimerkiksi leirikouluja ja maasto-opetuspäiviä.

LUMA-keskus
Valtakunnallinen LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Sivuille on listattu esimerkiksi vierailu- ja tutustumiskohteita, lehtiä sekä verkkomateriaaleja oppiaineittain. Helsingin Yliopisto

BioPop
BioPop, eli Biologian opetuksen resurssikeskus, tukee peruskoulun ja lukion biologian opetusta ja pyrkii vahvistamaan yhteistyötä koulujen, yliopiston sekä muiden tahojen välillä. Sivuilta löytyy ideoita opetukseen. Sivustoa ylläpitää Helsingin Yliopiston biologian opetuksen resurssikeskus.

Jippo - Lasten luonnontiedeverkkolehti
Jippo on osa valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaa. Työt ja materiaalit on suunnnattu perusopetuksen alaluokkalaisille, mutta soveltamalla niistä voi saada materiaalia myös yläluokkalaisten luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen tueksi. Jippo on vuorovaikutteinen verkkolehti: lapset voivat osallistua lehden tekoon raportoimalla tutkimuksiaan, lähettämällä kirjoituksiaan julkaistavaksi sekä kysymällä Jipolta mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Iloa tutkimisesta
Tämä materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti esikoulun- ja luokanopettajien tueksi. Materiaalin tarkoituksena on auttaa ympäristö- ja luonnontiedon opetusta tarjoamalla kokeellisia töitä ja tutkimusaiheita sekä neuvoja ja ohjeita opetuksen toteuttamiseen. Tuotanto: Opetushallitus ja Taloudellinen Tiedotustoimisto.

Luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen koulussa
Opas on tarkoitettu opettajien ja opiskelijoiden avuksi ja tueksi suunniteltaessa tavallista oppitunnin koejärjestelyä suurempaa ja itsenäisempää luonnontieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on ollut pyrkiä madaltamaan kynnystä koulun piirissä tehtävälle tutkimukselle.Oppaan ovat kirjoittaneet Elina Näsäkkälä, Maija Flinkman & Maija Aksela.
Tuotanto: Opetushallitus

Biologian oppiminen 2000-luvulla – Eliöiden määritys
Materiaali on vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa opetuskäyttöä varten, valokuvien käyttö sallittua vain valokuvaajan luvalla. Opas koostuu osiosta: myrkkykasvit ja -sienet, sienet ja jäkälät, levät, kasvit sekä eläimet.
Tuotanto: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Suomen luonnontieteellisten kokoelmien ja museoiden kartoitus 2006 (pdf)
Oppaan avulla voi tutustua museoihin ja muihin asiantuntijalaitoksiin talletettuun luonnonperintöön. Näiden julkisten tai pelkästään tutkimuskäytössä olevien kokoelmien lisäksi maastamme löytyy myös erilaisia luontokeskuksia ja aiheeseen liittyvää muuta näyttelytoimintaa.Kartoituksessa on mukana 42 luonnontieteellisen kokoelman yleiskuvaus sekä tietoa kokoelmien historiasta ja saavutettavuudesta.
Julkaisija: Suomen museoliitto

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.

Scientix - tiedeaineiden opetuksen verkkoyhteisö
Euroopan kouluverkoston ylläpitämä portaali, josta löytyy muun muassa Euroopan Unionin rahoittamissa hankkeissa kehitettyjä opimateriaaleja ja tutkimusraportteja sekä monia verkkoyhteisöllisyyteen kannustavia palveluita

Itämeren oppimispolku
Verkkoportaali, joka kokoaa Itämeri-aiheista materiaalia kasvattajien käyttöön

Tuottava tuohi
Lapin ja Pohjois-Karjalan 4H-piirien tuottama metsänkasvatukseen ja metsien monikäytön hyödyntämiseen liittyvä pc-strategiapeli

Luonto ja eläimet

Luonnonsuojeluliiton metsäopas
Julkaisu on tarkoitettu opettajille, kasvattajille ja kuntien viranomaisille. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen. Koulumetsäopas antaa neuvoja yhteistyöhön maanomistajan kanssa sekä ulkona opettamiseen. Opas perehdyttää helppotajuisesti kaavoitukseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja turvalliseen metsäretkeilyyn. Koulumetsäopas antaa neuvoja myös yhteistyöhön maanomistajan kanssa sekä ulkona opettamiseen. Opas perehdyttää helppotajuisesti kaavoitukseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja turvalliseen metsäretkeilyyn.

Openmetsä
Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen Metsä oppimisympäristönä -hanke on kehittänyt uudenlaisen avoimen metsäoppimisen resurssin, Openmetsä -portaalin. Openmetsä –portaali on internetin kautta toimiva avoin oppimisympäristö, joka kokoaa ja jakaa oppimisresursseja. Openmetsä-portaaliin voi tuottaa ja sieltä voi löytää metsäntutkimukseen, oppimiseen, kulttuuriin ja luontoon luokiteltuja sisältöjä.

Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta on Suomen Luonnonsuojeluliiton kaksivuotinen hanke, jossa tunnistetaan koulutuksen ja kasvatuksen kannalta arvokkaita metsiä ja edistetään niiden säilymistä lasten ja nuorten liikunta-, leikki-, ja oppimispaikkoina.
Varsinkin koulujen ja päiväkotien läheiset metsät ovat merkittäviä lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen ja luontosuhteen rakentumisen kannalta. Mukaan työhön kutsutaan päiväkoteja, kouluja ja 2.asteen oppilaitoksia sekä maanomistajia kuten kuntia, seurakuntia, yrityksiä ja yksityisiä tahoja.

Maatilan antimet
Oppaasta löydät tietoa ruuan tuotannosta Suomessa. Opas on kuvitettu. Sivuilta löydät myös muita ruuan tuotantoon ja maatalouteen liittyviä oppimateriaaleja. Sivustoa ylläpitää Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK).

Erikoinen kalasoppa
Erikoinen kalasoppa on Itämeri-aiheinen suomenkielinen iPad-applikaatio, jonka voi maksutta ladata AppStoresta. Peli on suunnattu erityisesti 7.-luokkalaisille ja se on toteutettu biologian opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Tuotanto: Opetushallitus ja Sea Life

Soiva kasvio
Tämän nettikasvion tarkoituksena on tuoda historialliset kasviopin koulutaulut uudestaan opetuskäyttöön. Kasvio tarjoaa tietoa lähiluonnosta ja sen tavallisimmista kasvilajeista. Se auttaa tutustumaan luontoon, sen prosesseihin, ilmiöihin sekä käsitteisiin, joilla ilmiöitä kuvataan. Kasvion tehtävänä on myös tarjota esteettistä ja elämyksellistä aineistoa biologian opetukseen. Materiaalia voidaan lajien tunnistamisen lisäksi käyttää tilan visualisointiin tai luonnonäänien tutkiskeluun.

LuontoPortti
Nyt voit muutamalla tietokoneen hiiren klikkauksella tutkia, mikä löytämäsi kasvi on nimeltään. Palvelussa on kasvien lisäksi tietoja myös linnuista ja perhosista. Palvelu kehittyy koko ajan. Palvelu on suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
Julkaisija: Luontoportti Oy

Pinkka – Eliöiden ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva verkko-oppimisympäristö
Pinkka perustuu laajaan kuvista ja tekstistä koottuun tietokantaan. Tietokannasta voidaan koostaa eri käyttäjäryhmien tarpeisiin muokattuja tietopaketteja eli opintokokonaisuuksia eli virtuaalisia näytepinkkoja. Sisällön ja ensisijaisen kohderyhmän perusteella pinkat voi jakaa kolmeen pääryhmään: ensi sijassa Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitetut pinkat, koululaisille ja muille luonnosta kiinnostuneille suunnatut pinkat ja tieteelliset pinkat.
Tuotanto: Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos

Valokki-nettikasvio
Valokki-nettikasviossa on esitelty runsaat 330 suomalaista kasvilajia. Kasvion 1900 kuvaa voi tarkastella kolmessa eri koossa käyttötarpeen mukaan.Yksittäisen kasvilajin tietoihin pääsee kätevästi kasvion hakutoimintojen kautta. Tuotanto: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Webkasvio
Webkasviossa on 74 tavallista Suomessa esiintyvää kasvia. Kasvio ei sisällä saniaisia, sammalia tai jäkäliä. Kasvion kuvia täydentävät tekstit kasvien ominaisuuksista, levinneisyyskartat kasvien esiintymisalueista Suomessa sekä kaaviot, joista ilmenee kasvin kukinta-aika ja kasvin korkeus.
Suunnittelu ja toteutus: Dosentti Irmeli Palmgren, FM Sara Kåll, KM Staffan Weckman ja toimittaja Gerd Mattsson-Turku. Ylläpitäjä: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

Virtuaalisuo – oppimisympäristö luonto-opetukseen
Virtuaalisuo on monipuolinen soihin liittyvä tietovaranto ja oppimisympäristö, joka kertoo suoluonnosta, sen hyödyntämisestä ja suojelusta. Virtuaalisuolla voi mm. tehdä erilaisia tehtäviä ja käydä suoseikkailulla vuorovaikutteisen pelin avulla. Virtuaalisuo on tarkoitettu erityisesti eri oppilaitosten opetuskäyttöön.
Toteutus: Jyväskylän yliopiston Agora Center ja Koulutuksen tutkimuslaitos.

Luontopolku
Luontopolku on Savonlinnan normaalikoulun ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ympäristö- ja luonnontiedon yhteistyöhanke. Verkkopalvelun tavoitteena on tukea peruskoulun opettajia ja oppilaita digitaalisessa sisällöntuotannossa tarjoamalla aineistoa oppimateriaalin tuotantoon. Luontopolku sisältää kasveista kuvan sekä tietoja kasvista ja sen levinneisyydestä.

Metsäpolku on virtuaaliretki suomalaisiin metsiin. Se on tarkoitettu kaikille metsästä kiinnostuneille, niin kotona kuin koulussakin. Vuodenajat- ja karhuosio kertovat vuoden kierrosta metsässä ja lisäksi tutustutaan mm. suomalaiseen metsään liittyvään kansanperinteeseen. Tuotanto: Suomen Metsäyhdistys

Metsän oppimispolku
Tukea metsä- ja puuopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi päiväkodeissa ja kouluissa. Sivusto esittelee eri toimijoiden tuottamaa materiaalia ja verkkosivuja, tarjoaa tiedonlähteitä ja ohjaa käyttämään niitä metsä- ja puuopetuksessa sekä esittelee mielenkiintoisia retkikohteita, tehtäviä, leikkejä ja harjoituksia.
Tuotanto: Suomen Metsäyhdistys

Loisto on tietoa saariston luonnosta, historiasta, perinteestä ja nykypäivästä. Pääpaino on Askaisten. Kustavin, Merimaskun, Rymättylän, Taivassalon ja Velkuan kunnissa. Seikkailu saaristossa -osio johdattaa kävijän neljälle interaktiiviselle koululaispolulle, jotka on suunniteltu ja toteutettu ensisijaisesti koululaisten ja opettajien apuvälineeksi. Tietopankki -osio sisältää artikkeleita ja linkkejä isompien koululaisten ja aikuisten käyttöön.
Tuotanto: Saaristokulttuuriprojekti

BirdLife
Lintutilanne eri puolilla Suomea sekä erilaista lintuihin liittyvää tietoa. Sivuilta löytyy mm. Suomessa tavatut lintulajit, perustietoja Suomen linnustosta, maailman lintulajien suomenkieliset nimet, linnunpönttöjen teko-ohje sekä tietoja lintujen suojelusta. Tuotanto: Birdlife Suomi ry

Merinisäkäsakatemia sisältää tietoa monista merinisäkkäistä aina hylkeistä valaisiin. Tuotanto: Tampereen Särkänniemi Oy

Kevättuuli on lasten oma kevätseuranta. Kevään tuloa tarkkaillaan seuraamalla 12 helpon ja tutun lajin saapumista eri puolille Suomea. Ensimmäiset havainnot kirjataan kevätkortille, jonka voi palauttaa kesäkuun aikana täytettynä Luonto-Liittoon.
Tuotanto: Luonto-Liitto

Seikkailu suolla -tehtävävihko
Metsähallituksen Seikkailu suolla -tehtävävihko tarjoaa kouluille suoaiheista oppimateriaalia hyödynnettäväksi luokassa ja suoretkillä. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 5.-6. -luokkalaiset, mutta materiaalia voi soveltuvin osin hyödyntää myös yläkouluikäisten ja lukiolaisten suo-opinnoissa.

Virtuaaliretkiä biologian ja maantieteen opiskeluun
Virtuaaliretket sopivat hyvin opetusmateriaaliksi perusopetuksen ja lukion biologian ja maantieteen opetukseen.

Yle Oppiminen- luonto ja ympäristö
Tutustu suomalaisen luonnon lajeihin ja niiden elinympäristöihin. Näiden sivujen avulla opit myös avaruuden ihmeitä ja tutustut erilaisiin luontoharrastuksiin. Artikkelit perustuvat Yleisradion televisiossa tai radiossa lähetettyihin ohjelmiin.

Ympäristöekologia

Arjen valinnat
Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta löydät vinkkejä arkipäivän energiansäästöön ja kulutuskäyttäytymiseen.

Fiksu vähentää jätettä
HSY:n Fiksu vähentää jätettä –oppimateriaalien avulla jätteen vähentämisen ja kestävän kuluttamisen teemaa on helppo käsitellä oppitunneilla. Sivustolta löytyy valmiita tehtäviä, materiaaleja ja ohjeita sekä esi- ja alakouluun että yläkouluun ja lukioon. Valikoimissa on mm. tehtäviä interaktiivisille esitystauluille ja nettipeli.

Hiilen kierto
Sivuston avulla oppilaat tutustuvat hiilen luontaiseen kiertoon, kasvihuoneilmiöön sekä sen voimistumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Sivuston avulla voi tutkia uusiutumattomien ja uusiutuvien raaka-aineiden käytön vaikutusta hiilen kiertoon sekä metsän hoidon ja puupohjaisten tuotteiden vaikutusta maapallon hiilitaseeseen. Sivusto on suunnattu 14–16- vuotiaille oppilaille.
Tuotanto: Suomen Metsäyhdistys ry

Operaatio Tuvalu
Kuunnelma Operaatio Tuvalu on erityisesti alakoulujen käyttöön suunniteltu lyhyt sankaritarina lapsista ja ilmastonmuutoksesta. Soveltuu käytettäväksi aamunavauksiin tai lisämateriaaliksi oppitunneille. Sivuilla on kuunnelma (kesto 10 minuuttia), oppilaan tehtävämoniste sekä vinkkejä opettajalle teeman käsittelyyn luokassa. Operaatio Tuvalu -kuunnelma on osa ympäristöjärjestöjen Ilmari-hanketta.

Luovasti luonnonvaroista (Edu.fi)
Sivusto on suunniteltu opettajan tausta-aineistoksi tukemaan luonnonvara-asioiden käsittelyä. Tarkoitus on innostaa opettajia tarttumaan ajankohtaiseen aiheeseen ja antaa opetukseen esimerkkejä myönteisestä kehityksestä sekä innovaatioiden tärkeydestä. Opetusmateriaali osoittaa, ettei luonnonvarojen käyttö ole uhka, vaan mahdollisuus ja ratkaisu, kun se tehdään älykkäästi ja vastuullisesti.

Ympäristökasvatuksen projektisivusto
Sivusto keskittyy ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimukseen, mutta sieltä löytyy lisäksi mm. osio Arjen valinnat ja vaikuttaminen, josta löytyy vinkkejä, miten voi toimia ympäristövastuullisesti arjessa. Tuotanto: Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen aineopintojen projektikurssin opiskelijat.

Ympäristöhallinnon tuottamaa aineistoa

luonnonsuojelusta, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
vesistöjen happamoitumisesta
ilmasta ja ilmansuojelusta

Soidensuojelu
Suomen luonnontilaiset suot muodostavat huomattavan osan Euroopan säilyneestä biologisesti arvokkaasta ja monimuotoisesta alkuperäisluonnosta. Suomen luonnonsuojeluliiton aineisto sisältää monipuolisen kuvauksen soista ja soiden tilasta.

Ihmisen biologia

MC Urho
Oppimateriaali biologian ja terveystiedon opetukseen. Se on suunnattu lähinnä yläkoulu- ja lukioikäisille. Siinä käsitellään mm. tupakan, korkean verenpaineen ja kolesterolin haittoja sekä terveelliseten elämäntapojen merkitystä. Oppilaat opiskelevat itsenäisesti tämän verkkomateriaalin avulla, jonka lisäksi aiheita voidaan käsitellä tunneilla sivustolla olevien tehtävämonisteiden kanssa.
Tuotanto: Suomen sydänliitto ry, Diabetesliitto, Syöpäjärjestöt ja Heli

Human Body Maps
Englanninkielinen 3D-malli, jonka avulla voi tutustua ihmiskehon eri osiin

Tutustu myös Edu.fin terveystiedon-sivuille koottuihin materiaaleihin!

Biotekniikka

Solujen salat
Sivustoa voidaan käyttää biotekniikan opetuksen tukena yläasteella ja lukiossa. Sen tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä biotekniikasta sekä lisätä opettajien mahdollisuuksia soveltaa uusia opetustapoja kouluopetuksessa. Sivuston toteutus tuo lisäarvoa itseohjautuvan oppimisen kannalta, animaatiot ja opiskelua ohjaavat harjoitustehtävät opastavat käyttäjää biotekniikan kokonaiskuvan luomisessa.
Tuotanto: Taloudellinen tiedotustoimisto

Elintarvikehygienia

Lupakokata.fi
Käytännönläheinen peruskoulun ja lukion opetukseen suunniteltu valinnaisainekokonaisuus, joka sisältää perustiedot elintarvikkeiden hygienian merkityksestä eri vaiheissa pellolta pöytään sekä syventää oppilaiden näkemystä koko elintarvikeketjun toiminnasta. Aineiston pohjalta oppilaan on mahdollista suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallinen hygieniaosaamistodistus eli 'hygieniapassi'. Koordinoija: Sitra