Historia ja yhteiskuntaoppi

Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. Opetuksessa käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa.

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta.

Ajankohtaista

Veteraanipäivä 2014

Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2014

Kouluja kannustetaan huomioimaan opetuksessaan Kansallinen veteraanipäivä. Erilaiset näyttelyt ja toiminnalliset tapahtumat on todettu suosituiksi tavoiksi koulussa motivoida oppilaita osallistumaan. Myös veteraanipäivän juhlan ohjelman suunnittelu ja toteutus voidaan toteuttaa oppilastyönä. Kouluun voidaan pyytää myös veteraaneja vierailulle.

Suomalaisen demokratian merkkivuosi 1863

Säännöllinen valtiopäivätoiminta Suomessa on jatkunut keskeytyksettä 150 vuotta sen jälkeen kun Suomen suuriruhtinaskunnan säätyvaltiopäivät kutsuttiin koolle Helsinkiin 18.9.1863. Opetushallitus kannustaa kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan lukuvuonna 2013-2014 merkkivuoden 1863 tavallista laajemmin.

Eurokampus – taloustietoa verkossa

Suomen Pankin Eurokampus-verkkoaineisto pyrkii vastaamaan yläkoulun, lukion ja ammattiopiston taloustiedon opetussuunnitelmien tavoitteisiin erilaisten tehtävien, pelien, videoiden ja tekstien avulla.

EU-tietoa lapsille hauskasti

Mitä tiedät Euroopan unionista (EU)? Tiesitkö, että Euroopan unionissa asuu yli 500 miljoonaa ihmistä? Tutustu Euroopan unionin asioihin uusilla lasten ja nuorten sivuilla vaikka pelien avulla.

Raportoi ruotsalaisuuden muistomerkki!

Muistomerkkien etsintää, kuvaamista ja muistomerkiksi soveltumisen arviointia voi toteuttaa osana minkä tahansa oppiaineen tai aihekokonaisuuden opetusta. Tehtävät sopivat hyvin toiminnalliseen ja tutkivaan oppimiseen sekä erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Se käy myös malliesimerkiksi kotikansainvälisyydestä.

Näytä kaikki