Toinen kotimainen ja vieraat kielet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Tämän aineiston tarkoituksena on antaa virikkeitä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan, opetuksen suunnitteluun ja luokkatyöskentelyyn.

Artikkeleiden aiheina ovat kielitaidon taitotasoasteikko, kulttuuritaitojen merkitys vieraan kielen opiskelussa, opiskelutaidot ja –strategiat sekä niiden kehittymisen tukeminen. Lukemisesta, kirjoittamisesta ja kuullun ymmärtämisestä, viestinnällisestä suullisesta harjoittelusta sekä kieliopin opettamisesta on omat lukunsa. Lisäksi pohditaan niitä mahdollisuuksia, joita salkkutyöskentely ja etäopetus videoneuvottelun avulla avaavat kielenopetukselle.

Artikkeleihin sisältyy esimerkkejä eri kielistä. Niitä voi soveltaa opettamansa kielen opetuksessa. Esimerkkejä on neljästä kielestä: suomi, ruotsi, englanti,saksa, ranska.

Ajankohtaista

Norden i skolen

Naapurikielien opetus on nyt entistä hauskempaa

Oppimisportaali on tarjolla ilmaiseksi kaikille pohjoismaisille kouluille. Portaalin taustalla on Norden-­‐yhdistysten liitto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

OPS2016-logo

OPS 2016 toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten tukimateriaalit

Edu.fi-sivujen verkkomateriaalit avaavat 22.12.2014 hyväksyttyjen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toisen kotimaisen ja vieraiden kielten osuuksien uusia käsitteitä ja tarjoavat opettajille esimerkkejä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan.

Norden skolan -logo

Uusi ilmainen pohjoismainen oppimisportaali

Norden i Skolan (Pohjola koulussa) -oppimisportaali antaa opettajille ja oppilaille Pohjoismaissa täysin uusia mahdollisuuksia työskennellä pohjoismaisten kielten ja kulttuurien sekä ilmaston ja luonnon parissa.

Eurooppalainen kielisalkku

Opetushallitus on julkaissut uuden verkkoaineiston perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen ja opiskelun tueksi. Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on oppilaan oma kuvaus hänen kielten opiskelunsa kehittymisestä useampien vuosien ajalta.

Raportoi ruotsalaisuuden muistomerkki!

Muistomerkkien etsintää, kuvaamista ja muistomerkiksi soveltumisen arviointia voi toteuttaa osana minkä tahansa oppiaineen tai aihekokonaisuuden opetusta. Tehtävät sopivat hyvin toiminnalliseen ja tutkivaan oppimiseen sekä erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Se käy myös malliesimerkiksi kotikansainvälisyydestä.

Näytä kaikki