Perusopetuksen oppilaan arviointi

Perusopetuksen arviointi

Oppiainekohtaiset päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit on julkaistu Edu.fissä oppiainekohtaisissa OPS2016 tukimateriaaleissa ja ne löytyvät koottuna myös sivulta Päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit oppiaineittain.

Artikkeleissa käsitellään muun muassa arvioinnin eettistä ulottuvuutta, oppilaan arvioinnin muutoksia peruskoulun olemassaolon aikana sekä oppilaan arvioinnin vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden mukaisia linjauksia ja periaatteita.

Oppilaan arvioinnin lähtökohtia käsiteleviä artikkeleita

Arviointi – OPS2004