Modersmål och litteratur

Ärenden som gäller modersmål och litteratur sköts av specialsakkunnig Jan Hellgren, tfn 029 533 1063, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Aktuellt: modersmål och litteratur år 1-9

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9?

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering