Internationalism

 Här hittar du information om deltagande i internationellt skolsamarbete, om nätverk, om finansiering med mera.

 

 

 

Aktuellt: internationalism

eTwinning är ett nätverk för lärare i alla EU-länder, Norge och Islandmed flera, som ger lärarna och skolorna stöd och verktyg att samarbeta digitalt i projekt där även eleverna aktivt deltar.

eTwinning-programmets webbplats

Mobilitetsprogram inom Europa (Cimo.fi)

För lärare och elever
Erasmus+: skolsamarbete i Europa
Nordplus: skolsamarbete i Norden

För lärare
Erasmus+-fortbildningsstipendier