Kulttuuriperintöopetus

Kulttuuriperintöopetus auttaa yksilöä jäsentämään yhteiskuntaa ja kulttuuria ja tukee siten kulttuurisen identiteetin muotoutumista. Kulttuuriperintöopetus on tietojen ja taitojen välittämistä niin, että oppijan kulttuuriperintötietoisuus vahvistuu ja kulttuuriperinnön lukutaito paranee.

Kulttuuriperintöopetuksen avulla pystytään valottamaan sitä historiallista prosessia, jonka seurauksena kulttuurimme on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi. Kulttuuriperintöopetuksen tutkittavana kohteena on aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, jonka säilymistä ja eteenpäin siirtämistä tutkitaan.

Kulttuuriperintö ja kulttuuri ovat yleisellä tasolla esillä kaikkien koulumuotojen opetussuunnitelman perusteissa. Yleissivistävän koulutuksen perusteissa niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa on sekä kulttuuriperintöopetusta tukeva aihekokonaisuus että useimmissa oppiaineissa kulttuuriperintöopetuksen sisältöjä ja tavoitteita.

Ajankohtaista

Mennään museoon!

Mennään museoon!

Koululaisten ja opiskelijoiden museoviikko järjestetään 7.-10.10.2014. Mennään museoon! -viikon tarkoitus on tiivistää museoiden ja koulujen yhteistyötä sekä tuoda esiin museoita oppimisympäristönä. Tänä vuonna viikon erityisteemana on mediakasvatus.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 2014

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 2014 –Teemana ”Näkymätön kulttuuriympäristö”

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät aktivoivat ihmisiä toimimaan oman kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä omaleimaisuuden puolesta. Suomessa tapahtumat keskittyvät syyskuun toiseen viikonloppuun 12.–14.9.2014. Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun vuoden 2014 teema on ”Löydä näkymätön ympäristö”.

Kulttuuriympäristön tekijät -logo

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu etsii uusia käyttötarkoituksia rakennuksille

Bändikämppä autokaupassa, mediapaja meijerissä vai skeittirata vanhassa tehtaassa? Mikä rakennus ansaitsee uuden elämän? Euroopan rakennusperintöpäivät käynnistää lapsille ja nuorille Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun, joka kannustaa keksimään uusia käyttötarkoituksia unohdetuille rakennuksille.

ERP-logo

Eläköön rakennus! -julkaisu esittelee rakennusten uusiokäyttöä


Rakennusten uusiokäyttöä käsittelevä Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus – uusi elämä on ilmestynyt. Rakennusperintöpäivien julkaisu esittelee noin 60 erilaista tapaa ottaa alkuperäisestä käytöstä poistunut rakennus tai rakennelma uuteen käyttöön.

Kunnon kulttuuriympäristöt - Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 -oppimateriaali on ilmestynyt

Kunnon kulttuuriympäristöt -oppimateriaalissa kerrotaan, miten opetuksessa voi käsitellä liikunta- ja urheiluympäristöjä. Oppimateriaalissa opitaan urheilukentillä, koulun pihalla, skeittipuistoissa ja muissa oppijoille tärkeissä ympäristöissä esimerkiksi suunnistamalla ja geokätköilemällä.

KUKAKO-verkkoaineisto kulttuuriperintökasvatuksen tueksi

Aineisto sisältää viisi teemaa, joihin liittyy kysymyksiä ja tehtäviä, jotka ovat tutkivia, toiminnallisia, kirjallisia tai kuvataiteellisia

Uusi oppimisympäristö verkossa

Keski-Savon rakennusperintöön ja kulttuurimaisemiin voi nyt tutustua kulttuuri- ja opetustoimen yhteistyönä kokoamilla sivuilla.

Näytä kaikki

Julkaisuja

Kulttuuriperintö ja oppiminen (pdf)
Päivi Venäläinen (toim.)

Opetushallituksen, Suomen museoliiton, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä tuotetun teoksen artikkeleissa käsitellään muun muassa oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, dialogisuutta ja erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä menetelmiä.