EDU.fi - webbtjänst för lärare

Edu.fi är Utbildningsstyrelsens webbtjänst, för lärare i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet.

Trivselprofilen - ett verktyg för att skapa skolans trivselprofil

Läs mera

eTwinning - nätverket för skolor i Europa

Läs mera

Vetamix - videor, ljud, bilder och texter för undervisningen

Läs mera

Nyheter och evenemang

LP2016 - stödmaterial för grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

De nyaste stödmaterialen gäller läroämnena svenska som andraspråk och litteratur, huslig ekonomi samt teckenspråk och litteratur. Läs mera

Jubileumsåret Finland 100

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar daghem, skolor och läroanstalter i Finland att uppmärksamma Finlands hundraårsjubileum på olika sätt i undervisningen och i annan verksamhet Läs mera

Tävlingar