Sirkustaide

Sirkustaiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Sirkustaiteen opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Opetus muodostuu opintokokonaisuuksista, joita on kaikkiaan 10. Opiskelussa tavoitteena on, että oppilas tutustuu sirkustaiteen eri lajeihin ja niiden ilmaisumuotoihin: akrobatiaan, ilma-akrobatiaan, tasapainoiluun, jongleeraukseen ja taikuuteen. Sirkustaiteeseen kuuluvan fyysisen taitojen harjoittelun ja kehittämisen kautta opitaan eri sirkustaiteen alueilla tarvittavia taitoja ja tietoja. Oppilas saa kokemuksia sirkusnumeroiden ja -esitysten suunnittelusta ja toteutuksesta

Laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti sirkustaidetta sekä opastaa oppilasta sijoittamaan sirkustaide taiteen kokonaiskenttään. Opetuksessa tuetaan oppilaan henkilökohtaisen näkemyksen syntymistä sirkustaiteesta. Sirkustaiteen laaja oppimäärä antaa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin.

Sirkustaiteen sivuille valmistetut arvioinnin tukimateriaalit perustuvat laajan oppimäärän opintoihin, mutta niitä voidaan soveltaa osin myös yleisen oppimäärän arvioinnissa.