Tonet – Työssä oppimisen tietopalvelu

Tonetista löydät tietoa siitä, mitä ammatillisen koulutuksen työssäoppiminen on, miten se liittyy opetussuunnitelmiin ja kuinka se käytännössä toteutetaan ja arvioidaan työpaikalla.

Tiivis yhteistyö työelämän kanssa on ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kivijalka. Työelämäyhteistyö on oleellinen osa ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä. Koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämäyhteistyötä on viime vuosina lisätty monin eri toimin muun muassa kehittämällä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, ammatillisia tutkintoja ja näyttötutkintojärjestelmää.

Työpaikalla tapahtuva opiskelu on tärkeä osa kaikkea ammatillista koulutusta. Sen toteuttaminen hyvin edellyttää sitoutumista ja resursseja niin työnantajalta, koulutuksen järjestäjältä kuin opiskelijaltakin. Laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen tuottaa vahvaa osaamista ja kaikki voittavat.

Työpaikalla tapahtuvan opiskelun rooli vahvistuu tulevaisuudessa entisestään, samoin työvaltaisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöä. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun avulla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa työelämän vaatimuksia. Se tukee myös sitä, että ammattiopetus pysyy ajan hermolla. Käytännön työn tekeminen myös innostaa oppimaan ja suorittamaan opinnot loppuun. Koulutuksen järjestäjien ja alueen yritysten sekä muiden työpaikkojen yhteistyötä lisäämällä työelämän toiveet voidaan ottaa entistä paremmin huomioon opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä.

Lisää aiheesta

Ammattikoulutus (OPH.fi)