MagazineFactory

MagazineFactory on aiemmin palvelleen Lehtiverstaan kansainvälinen versio. Sen avulla koulut ja luokat voivat yhdessä toisen koulun oppilaiden kanssa työstää lehteä, jolloin yksi koulu toimii päätoimittajan ja muuta koulut osatoimituksina.

Käyttöliittymän kieli on valittavaissa 15 eri kielestä, joten MagazineFactory soveltuu hyvin kansainvälisten hankkeiden käyttöön.

MagazineFactory