Tilastollisia menetelmiä

Oppimateriaali soveltuu tilastotieteen perusopintoihin koulutusalasta riippumatta, edellytyksenä on ainoastaan peruslaskutoimitusten hallinta. Materiaalin avulla kehitetään taitoa lukea tilastollisia esityksiä, esittää tilastotietoa, laskea tavallisimpia tilastollisia tunnuslukuja, tulkita tunnuslukujen antamaa informaatiota ja ymmärtää eri tilastollisten toimenpiteiden käyttövaatimukset ja sovellettavuus.

Käsitteitä ja menetelmiä havainnollistetaan sekä kielellisesti, matemaattisesti että visuaalisesti. Materiaali toimii vuorovaikutteisesti siten, että opiskelijalla on mahdollisuus tutkia datassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia tunnuslukuihin ja kaavioihin sekä arvioida ja kokeilla menetelmiä erilaisten aineistojen pohjalta.

Tilastollisia menetelmiä