Yritysmuodot

Elinkeinoharjoittaja

Tämä yritysmuoto ei edellytä erityisiä perustamistoimia. Vaadittu paperisota on myös yhtiömuotoihin verrattuna vähäinen eikä perustamiselle ole asetettu vähimmäispääomavaatimuksia. Päätöksenteko yhtiön toiminnasta on kaikilta osin yrittäjällä itsellään. Toiminimen rahat ovat yrittäjän henkilökohtaisia varoja; ne pidetään yksityistalouden varoista erillään vain kirjanpidon avulla. Elinkeinonharjoittaja on henkilökohtaisessa vastuussa yrityksensä veloista.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön voi perustaa vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiömiehet ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa päättämässä yrityksen asioista ja heistä jokainen vastaa kaikista yhtiön veloista myös henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kommandiitiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä on vastuunalaisten yhtiömiesten lisäksi yksi tai useampi äänetön yhtiömies, joiden tehtävänä on lähinnä rahoittaa yhtiön toimintaa. Äänettömillä yhtiömiehillä ei ole päätösvaltaa yrityksen toimintaan liittyvässä päätöksenteossa, vaan heidän vastuunsa rajoittuu sijoittamaansa pääomaan. Vastuunalaisten yhtiömiesten asema on samanlainen kuin avoimen yhtiön yhtiömiesten asema.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö tarjoaa parhaat mahdollisuudet mittavammallekin liiketoiminnalle. Sillä on omistajistaan erilliset omat varat, joilla yhtiö vastaa sitoumuksistaan. Pienyritystoiminnan kannalta sen rasitteena on raskaat hallinnolliset velvoitteet.

Osuuskunta

Osuuskuntana on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä pääoma ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muualla tavalla. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.