Kriisit

Turvallisuus ja kriisitilanteisiin varautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa - koulutustilaisuuksien aineistot (Opetushallitus)

Tukea kouluille ja oppilaitoksille kriisitilanteissa- varautuminen kriiseihin, kriisin sattuessa, kriisin käsittely ja jälkihoito kouluissa sekä kriisit ja tiedotusvälineet (Opetushallitus)

Kriisisuunnitelma

Koulun kriisisuunnitelman laatiminen - Marie Rautavan kirjoittama artikkeli. Artikkeli on luettavissa myös pdf-tiedostona.

Lapsen ja nuoren tukeminen kriisitilanteissa

Miten tukea lasta järkyttävien tapahtumien jälkeen?
Traumaterapiakeskus 

Henkinen tuki kriisitilanteessa ja Lapsi tarvitsee tukea
Suomen Punainen Risti

Miten kertoa lapsille tuhoista?
Tytti Solantauksen kirjoittama artikkeli. Artikkeli on luettavissa myös pdf-tiedostona.

Lapset ja kriisin kohtaaminen
Pelastakaa Lapset

Surun kohtaaminen
Kirkkohallitus

Sadutus kriisitilanteessa

Erilaiset kriisit järkyttävät lapsia, nuoria ja aikuisia, meitä kaikkia. Tarvitaan tekoja. Tarvitaan yhdessä olemista. Tarvitaan puhumista.

Sadutus sopii vaikeisiin tilanteisiin. Ongelma- ja kriisitilanteessa on tärkeää olla toisen lähellä, kuunnella ja puhua. Tärkeintä on osoittaa välittämistä ja kohdata toinen. Sitä voi tehdä sadutuksella, jonka avulla kuunnellaan ja arvostetaan lasta, nuorta tai aikuista. Sadutus antaa läheisyyden ja turvallisuuden tunteen tässä ja nyt. Sadutus kutsuu puhumaan, kohtaamaan nyt.

 

Sadutus
Lastensuojelun käsikirja/Työmenetelmät, Sosiaaliportti.fi

Lapset kertovat -hankkeen sivuilla on mm. tietoa sadutuksesta, sadutuksen ohje sekä artikkeleita tutkimuksesta ja sadutus-menetelmän käytöstä.
Helsingin kaupunki

Tietoa kriisireaktioista

Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut (pdf)
Sosiaali- ja terveysministeriön muistion tarkoitus on antaa kuva siitä, missä ja milloin psykososiaalista tukea ja palveluita tarvitaan, selkeyttää palvelujärjestelmän rakennetta, toimintamuotoja ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös yhtenäistää käsitteistöä ja antaa suosituksia psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestämisestä ja koordinoinnista arkipäivän onnettomuuksissa, suuronnettomuuksissa ja muissa erityistilanteissa.

Psyykkinen trauma on tietopaketti erilaisista suru- ja kriisireaktioista, niiden tunnistamisesta ja trauman hoidon vaiheista.
Traumaterapiakeskus

Linkkejä kriisien käsittelyyn

Suomen Punainen Risti,  tukea järkyttävään kokemukseen
Mielenterveysseura 
Traumaterapiakeskus 
Kirkon kasvatusasiain keskus, virikemateriaalia kriisitilanteiden käsittelyyn
Pelastakaa Lapset 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lasten ja nuorten puhelin