Aksios 1

Aksios 1 -oppikirjassa on kolme tasoa: perusasiat tiivistelmänä, laajentava osa sujuvammin lukeville ja täydentävä lisä tiedonjanoisille. Kirjan sivuilla seikkailevat Onni ja Anni, joiden tarinat yhdistävät oppisisällön oppilaiden omaan arkeen ja elämään. Kuvitus opettaa tulkitsemaan ortodoksista kuvamaailmaa ja tukee aiheen kertausta sekä itsearviointia. Kirja on suunnattu 1. vuosiluokalle, mutta sitä voi käyttää vuorokurssiperiaatteella myös 2. luokalla.

Aksios 1 -harjoituskirjan tehtävät antavat uuden opetussuunnitelman (OPS2016) mukaisia haasteita eri ikäisille ja tasoisille oppilaille. Tehtävissä on huomioitu myös ortodoksisen uskonnon integroituminen muihin opiskeltaviin taitoihin, erityisesti lukutaitoon.

Tämä opettajan opas täydentyy muilla aineistoilla kesän 2018 aikana.

Sekä oppikirjan että harjoituskirjan näytesivuja on osoitteessa: www.edu.fi/esittelyt/aksios.

Lisätietoja antaa tuottaja Kaija Pirinen puh. 029 533 1336 tai kaija.pirinen [ at ] oph.fi.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
31.05.2018