Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

Suomi 100 -opas kouluille ja oppilaitoksille

Suomi 100 -logoOpetushallitus innostaa ja kannustaa kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden mahdollisimman monipuolisesti eri oppiaineiden opetuksessa ja muissa toiminnoissaan lukuvuonna 2016–2017 ja syksyllä 2017. Juhlavuoden valmistelussa korostuvat vapaan ja demokraattisen kansalaisyhteiskunnan merkitys, mahdollisuudet sekä kulttuurien ja luovuuden voima.

Opetushallitus on julkaissut opettajille suunnatun Suomi100 -oppaan ja tiedottaa juhlavuoden kouluihin sopivista hankkeista ja hyvistä käytänteistä Edu.fi-palvelun Suomi100 -sivuilla. Lisätietoa juhlavuoden tapahtumista on koottu valtioneuvoston kanslian teemasivuille.

Suomi100-sivusto

Juhlavuoden tapahtumia

Suomi 100 -logoOpetushallitus on julkaissut opettajille suunnatun Suomi100 -oppaan ja kannustaa kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden mahdollisimman monipuolisesti.