Aloitekyky ja yrittäjyys

Aloitekyky ja yrittäjyys ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Tavoitteena on,että opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista, toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä sekä suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään sekä mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan.

Yrittäjyys

Yrittäjyydellä koulutuksessa ymmärretään laajasti yritteliäisyyden ja jokaisen yksilön yrittäjämäisten ominaisuuksien ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvien valmiuksien kehittymistä. Yrittäjyyskasvatukseen osallistuvat kaikki koulutuksen piirissä työskentelevät.

Yrittäjyyden kehittymisen tavoitteena tulee olla, että opiskelijasta kehittyy oma-aloitteinen, tunnollinen, rohkea, kekseliäs ja työtään arvostava työntekijä ja ammatinharjoittaja sekä yrittäjä.

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen yhteiset yrittäjyyssivut

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.

Mittaristo on maksuton, mutta senkäyttäminen vaatii rekisteröitymisen. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, vastauksia hyödynnetään ryhmittäin, ei yksilötasolla, tutkimusaineistona kehittämistyössä, ja kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 15 minuuttia.

Mittaristo on kehitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Kerhokeskuksen ESR-hankkeessa.

Lisätietoja

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston opaskirja, johon on kerätty myös makupaloja opettajille yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.