Turvallinen lääkehoito

Monissa ohjauksen ja kasvatuksen työammateissa on lääkehoidollinen osaaminen tarpeen. Oheiseen muistioon on koottu asiat, miten työpaikoilla osaaminen voidaan hoitaa. Työnantajalla on paljon vastuuta. Aina ei ohjaajan ole tarpeen suorittaa erillistä lääkehoidon tutkinnon osaa. Muistion on laatinut proviisori Tarja Kakkuri, joka opettaa asiaa Etelä-Pohjanmaan opistolla.

Turvallinen lääkehoito – työnantajan vastuu (pdf)

Monissa ohjauksen ja kasvatuksen työammateissa on lääkehoidollinen osaaminen tarpeen. Nyt julkaistuun muistioon on koottu asiat, miten työpaikoilla osaaminen voidaan hoitaa