Delta


Under Delta har vi samlat information om tävlingar och temadagar, som är riktade till och lämpar sig för skolan. 

I balken ovan finns länkningar till årligt återkommande temadagar, där Utbildningsstyrelsen är samarbetspart.

Justitieombudsmannen efterlyser förslag på framtidens grundläggande friheter och rättigheter

Riksdagens justitieombudsman ordnar en tävling för barn och unga där man söker svar på frågan om vilka grundläggande friheter och rättigheter vårt land behöver de kommande hundra åren.
I och med Finlands hundraårsjubileum är det lämpligt att låta framtidens beslutsfattare komma till tals och höra deras åsikt i frågan.

Målet med tävlingen är att få barn och unga att tillsammans med läraren bekanta sig med de grundläggande friheterna och rättigheterna i Finland samt inspirera dem att fundera över varför vi har dessa rättigheter, vad de innebär och hur de tillgodoses.
Ett utmärkt sätt att berätta för hela finska folket om vilken grundläggande frihet eller rättighet som saknas i Finland är via tävlingens webbplats och den utställning som sammanställs av förslagen.

Riksdagens justitieombudsmans jury bekantar sig med alla förslag och vinnarna får en klassresa till riksdagen som innehåller ett överraskningsmoment. Tävlingen är öppen för barn i förskolan och grundskolan samt för studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter.

Tävlingstiden har redan inletts och avslutas på självständighetsdagen 2017. Mera info på tävlingens webbplats www.tunnenperusoikeuteni.fi/sv eller av informatör Citha Dahl, .

Riksdagens justitieombudsman ordnar en tävling för barn och unga där man söker svar på frågan om vilka grundläggande friheter och rättigheter vårt land behöver de kommande hundra åren.