Finlands hundraåriga historia

Finlands 100-årsjubileum 2017 passar utmärkt att genomföra som ett mångvetenskapligt lärområde som integrerar alla skolans läroämnen och som också anknyter till gymnasiets ämnesövergripande studier, temaområden och temastudier.

Det självständiga Finlands historia och utvecklingen av ett demokratiskt medborgarsamhälle är teman som lyfts fram i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och för gymnasiet, framför allt i målen och innehållet i historia och samhällslära men också i bland annat modersmål, bildkonst och musik.

Ett av jubileumsårets mål är att ge barn och unga i skolor och läroanstalter djupare insikt i nationens vardag och fest förr och nu samt och att skapa framtidsvisioner tillsammans genom olika upplevelser och aktiviteter. Avsikten är att enligt den nya läroplanen stärka samarbetet med olika aktörer i närsamhället, såsom museer, medborgarorganisationer och andra organisationer, företag och medier i varierande lärmiljöer samt utveckla arbetssätt som aktiverar och inspirerar eleverna att lära sig.

Material om Finlands historia

Det självständiga Finlands 100 år (Projektet Finland 100 års webbplats suomifinland100.fi)
Svinhufvud: Suomen itsenäisyyden tekijät ja vaiheet (Helsingin suomalainen klubis webbplats itsenaisyys100.fi; på finska)
Koskesta voimaa Tammerfors universitets webbplats, som särskilt behandlar åren 1917 och 1918 Koskesta voimaa (uta.fi/koskivoimaa; på finska)
Finna ger fri tillgång till material i Finlands museer, bibliotek och arkiv. Här kan man bläddra bland och läsa material som finns på nätet. (finna.fi)
Material om Finlands historia. "Det var här det hände" är en film om hur Finland blev självständigt för de yngsta. Yle, Vetamix.
Finlands presidenter Bekanta dig med det 100-åriga Finlands brokiga och dramatiska historia med hjälp av berättelserna om våra presidenter