Yrken 100 år - Förr, nu och i framtiden!

År 2017 firar vi att Finland varit självständigt i 100 år, året kan sägas vara vår generations viktigaste jubileumsår. Jubileet ger oss möjlighet att förstå det förgångna, uppleva året tillsammans och skapa Finlands framtida inriktning.. Temat för jubileumsåret är Tillsammans. För att fira jubileet ordnar Utbildningsstyrelsen en kampanj under läsåret 2016-2017: Yrken 100 år - Förr, nu och i framtiden!

Förändringar i arbetet under 100 år

Kampanjens mål är att beskriva hur arbetet förändrats under 100 års tid. Utbildningsstyrelsen uppmuntrar yrkesutbildningsanordnarna och examensarrangörerna att ge de studerande, lärarna och samarbetspartnerna i arbetslivet möjligheten att tillsammans studera hur olika yrken har förändrats under de gågna 100 åren. Önskemålet är att det gemensamma arbetet resulterar i korta videoklipp (totalt cirka tre minuter) som handlar om hur yrken och arbeten förändrats under 100 år och som görs tillgängliga för gemensam användning. Videoklippen kan filmas med hjälp av tillgänglig utrustning och/eller med studerandes egen utrustning (BYOD).

Facebookgruppen Ammatit 100 v / Yrken 100 år

Deltagarna kan fritt publicera videoklippen på kampanjens Facebooksida Ammatit 100 v / Yrken 100 år. Videoklippen ska kunna publiceras med CC-BY-SA-licens, och de som filmar klippen ska ha tillstånden i skick. Mer information
om licenserna och om upphovsrätten (på finska).

De bästa videoklippen

De bästa videoklippen publiceras på Youtube-kanalen Ammatit 100 v / Yrken 100 år, och länkar till dem kommer att finnas i anslutning till beskrivningarna av branscher och yrken på ämbetsverkets webbtjänster. I de bästa videoklippen granskas yrkets utveckling mångsidigt och ur olika synvinklar. Det viktigaste kriteriet vid bedömning av videoklippen är således inte hur hög den tekniska kvaliteten på den slutliga produktionen är utan vi uppmuntrar till samarbete och till delning av produktionerna med respekt för upphovsrätten.

I samband med Educa-mässan 2017 ordnas ett evenemang där videoklippen visas och de bästa belönas.

Erkännande av kunnande

Under utbildningen kan videoprojektet bestå av till exempel en branschöverskridande projekthelhet som genomförs under lärarnas handledning i samarbete med arbetslivet. Det kunnande som projektet ger kan erkännas exempelvis för

  • informations- och kommunikationsteknik (upphovsrätt, mediekompetens, tillstånd att filma)
  • konst och kultur (planering av produktionen och genomförandet som helhet)
  • kunnande som hänför sig till yrkesinriktade examensdelar (arbetets förändring under 100 års tid, historia och nutid)
  • språk ( videons textning)

Att delta i kampanjen utvecklar mångsidigt de olika parternas kunnande. Ungdomarna får en bild av yrkets historia, och dessutom startar kampanjen en diskussion mellan de studerande, lärarna och arbetslivsrepresentanterna om nuläget i yrkena och om behoven av kunnandet i framtiden. Vi hoppas på ett aktivt deltagande i kampanjen.

Mer information

Helena Öhman (svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning)
Minna Taivassalo (finskspråkig grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning)