Kulturmiljödagarna

Europeiska kulturmiljödagarna (eng. European Heritage Days) uppmärksammas varje höst runt om i Europa. Cirka 20 miljoner människor i 50 länder deltar i de tiotusentals evenemang som ordnas. I Finland ordnas merparten av evenemangen i september, denna år 26.8-10.9.2017.

Syftet med kulturmiljödagarna är att

  • uppmärksamma vår unika kulturmiljö,
  • se kulturmiljön som en resurs och en källa till välbefinnande,
  • inse närmiljöns värden – den egna vardagsmiljön är en värdefull kulturmiljö som det lönar sig att uppmärksamma och värna.

Delta i Tävlingen Kulturmiljöskaparna 2017

Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga till att påverka kulturmiljön nu och i framtiden. 2017 års tema för Tävlingen Kulturmiljöskaparna är Tillsammans i naturen. Uppdraget är att parvis eller i grupp hitta en plats eller ett område i naturen som har en fascinerande historia och att dela med sig av den åt hela Europa! Tävlingen ger många möjligheter till samverkan mellan läroämnen och elever i olika åldrar.

Alla som är födda 1999 eller senare kan delta i tävlingen. Deltagarna ska bilda grupper som består av minst två medlemmar. Tävlingen riktar sig till kompis- och syskongrupper, daghem, skolor, läroinrättningar, klubbar, organisationer, sammanslutningar, barnkulturcentra, kulturinstitut och församlingar och andra aktörer som ordnar verksamhet för barn och unga. Den grupp som utses som vinnare belönas med 500 euro. Alla grupper som deltagit tilldelas ett Kulturmiljöskaparna-diplom.

Tävlingen pågår till den 10 januari 2018. Närmare anvisningar om hur man deltar finns på adressen: På svenska - In English

Tävlingen Kulturmiljöskaparna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas (European Heritage Days) program i Finland. Europeiska kulturmiljödagarna är ett evenemang som återkommer varje höst och som aktiverar människor att verka för sin egen kulturmiljö och sitt kulturarv runtom i Europa. Finland samordnas kulturmiljödagarna av en arbetsgrupp bestående av Finlands Hembygdsförbund, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, miljöministeriet, Museiverket och Utbildningsstyrelsen. Läs mer om kulturmiljödagarna (kulttuuriymparistomme.fi)

Ytterligare information om Europeiska kulturmiljödagarna och tävlingen Kulturmiljöskaparna

  • Hanna Lämsä, Föreningen för Kulturarvfostran i Finland, , tfn 040 128 0818
  • Sini Hirvonen, Finlands Hembygdsförbund, , tfn 045 614 0464
  • Mikko Hartikainen, Utbildningsstyrelsen, tel. 029 533 1058