Sju yrkesrum

I dessa e-läromedel kring yrkesvokabulär går den studerande steg för steg igenom termer och uttryck inom ett visst yrkesområde.
e-Läromedlets primära målgrupp är studerande i yrkesutbildningen med svenska som andraspråk.

Frisörsalong

Patientrum

Garage

Kontor

Mjölkgård

Supermarket

Restaurangkök