Ekstrim - sarja

Ekstrim-sarja on tarkoitettu lukion A-venäjän lukijoille ja on laadittu uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Sarja koostuu erillisistä teksti- ja harjoituskirjoista, oppilaan- ja opettajan äänitteistä sekä opettajanoppaista verkossa. Oppikirjat ovat nelivärisiä.

Marja Jegorenkov, Tuula Väisänen ja Elena Dmitrieva
Ekstrim 1 -tekstikirja
Sisältää lukion A-venäjän kurssit 1-3. Tekstit ovat moderneja ja niiden aiheina ovat nuori ja hänen perheensä, harrastukset, nuorten arvot, opiskelu ja koulun jälkeinen elämä. Sisältää oppilaan äänitteen (CD).

Marja Jegorenkov, Tuula Väisänen ja Elena Dmitrieva
Ekstrim 1 -harjoituskirja

Marja Jegorenkov, Tuula Väisänen ja Elena Dmitrieva
Ekstrim 1 – opettajan äänite (CD)

Marja Jegorenkov, Tuula Väisänen ja Elena Dmitrieva
Ekstrim 1 -opettajanopas sisältää mm. kappalekohtaisia lisätehtäviä, kielioppitehtäviä, kuullunymmärtämis- ja tekstinymmärtämistehtäviä, kokeita sekä harjoitustehtävien vastauksia.


Marja Jegorenkov, Tuula Väisänen ja Elena Dmitrieva ja Tomi Huttunen
Ekstrim 2 -tekstikirja
Sisältää lukion A-venäjän kurssit 4–6. Aiheina ovat yhteiskunta ja ympäröivä maailma, kulttuuri sekä talous, tiede ja tekniikka. Tekstien lisäksi kirja sisältää kielioppiosiot ja sanastot.

Marja Jegorenkov, Tuula Väisänen ja Elena Dmitrieva ja Sirpa Piispanen
Ekstrim 2 -harjoituskirja

Marja Jegorenkov, Tuula Väisänen ja Elena Dmitrieva
Ekstrim 2, opettajan äänite (2xCD)

Marja Jegorenkov, Tuula Väisänen ja Elena Dmitrieva
Ekstrim 2 -opettajanopas sisältää mm. kappalekohtaisia lisätehtäviä, kielioppitehtäviä, tekstinymmärtämistehtäviä, Kirjallisuusharjoituksia sekä harjoitustehtävien vastauksia.


Marja Jegorenkov, Elena Dmitrieva ja Sirpa Piispanen
Ekstrim 3 -tekstikirja
Sisältää A-venäjän kurssit 7–8. Aiheina ovat mm. ympäristö, luonto ja kestävä kehitys. Kurssin 8 sisällössä keskitytään aiempien kurssien 1–6 teemoihin ja harjoitetaan suullista kielitaitoa. Tekstien lisäksi kirja sisältää sanastot sekä suullisessa harjoittelussa tarpeellisen viestintäpankin.

Marja Jegorenkov, Elena Dmitrieva ja Sirpa Piispanen
Ekstrim 3 –harjoituskirja

Marja Jegorenkov, Elena Dmitrieva ja Sirpa Piispanen
Ekstrim 3 , opettajan äänite (2xCD)

Kirjoja ja äänitteitä voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
28.11.2018