Quality Label - tunnustusta ja näkyvyyttä toiminnalle

LAATUMERKKI - QUALITY LABEL

eTwinning-projektille voidaan myöntää kansallinen laatumerkki, Quality Label. Jos projekti saa merkin myös kumppanimaassa tai yhdessä niistä, kansallinen tukipalvelu NSS voi puoltaa projektille eurooppalaista laatumerkkiä, joka silloin myönnetään. Tämä ainutlaatuinen merkki vahvistaa, että opettajan, oppilaiden ja koulun työ on saanut tunnustusta korkeimmalla eurooppalaisella tasolla. Palkitut opettajat ja heidän projektinsa ovat esimerkkeinä muille. Vuotuiseen eurooppalaiseen kilpailuun voi osallistua vain, jos on saanut eurooppalaisen laatumerkin. Eurooppalaiset laatumerkit myönnetään kerran vuodessa alkusyksystä.

Laatumerkkiä kannattaa hakea rohkeasti ja unohtaa meitä suomalaisia helposti vaivaava turha vaatimattomuus. Toivomme runsaasti hakemuksia! Suomalaiset eTwinning-hankeet ovat erinomaisen hyviä ja suomalaiset koulut ja opettajat ovat tavoiteltuja ja kilpailuissa menestyneitä yhteistyökumppaneita. Jos useampi kuin yksi projektisi sinusta ansaitsee merkin, hae sitä kullekin erikseen.

Laatumerkkihakemusten määrä on noussut vuodesta 2017 lähtien joten käsittelemme niitä nykyään kolmesti vuodessa (aikasemmin kaksi kertaa vuodessa) - hakea voi silti milloin vain.

Seuraavat määräajat ovat 21.1.2019, 13.5.2019 ja 10.9.2019.

Koska hakemusten käsittely perustuu hakemukseen laatimaasi kuvaukseen – meillä ei ole pääsyä projektin sivuille – sinun kannattaa kuvata kaikki ne saavutukset, joilla arvelet olevan merkitystä hyväksymiselle.

Laatumerkkiä varten projektilta vaaditaan seuraavia ominaisuuksia:

 1. Projektilla täytyy olla yhtenäiset tavoitteet ja suunnitelma
 2. Projektin täytyy olla valmis tai loppusuoralla
 3. Hakemuksen lähettäneellä opettajalla täytyy olla projektissa merkittävä rooli
 4. Projektissa täytyy näkyä yhteistyö
 5. Projektilla täytyy olla näkyviä tuloksia.

Lisäksi projektin täytyy olla menestynyt näillä osa-alueilla:

 1. Pedagoginen innovatiivisuus
 2. Yhdistäminen opetussuunnitelmaan
 3. Kumppanikoulujen välinen yhteydenpito
 4. Kumppanikoulujen välinen yhteistyö
 5. Teknologian käyttö
 6. Tulokset, vaikutukset ja dokumentointi.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
23.11.2018