Nätverket för skolor i Europa

Välkommen till den nationella eTwinningwebbplatsen på svenska! Här hittar du information om eTwinning och om hur programmet genomförs på europeisk nivå och i Finland och Åland.

eTwinning är nätverket där lärare från Europa kan registrera sig och använda onlineportalen www.etwinning.net för att hitta varandra, träffas virtuellt, utbyta idéer och metoder, bilda grupper, lära sig tillsammans och starta digitala projekt med sina elevgrupper.

FÖLJ OSS:

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
12.02.2019