Klasserna 1–3 – Käppgymnastik för mindre barn

Det gäller att använda sin fantasi och välja övningar enligt elevernas ålder och intressen. Det gör eleverna motiverade och ivriga att utföra övningarna. Efter uppvärmningen utför eleverna med hjälp av olika hjälpmedel (tygbitar, engångsmuggar, underlag, musik) och parövningar olika fantasifulla rörelser som förbättrar rörligheten och muskelkonditionen. Det är viktigt att alla ser läraren när han visar hur övningen ska utföras. Det är viktigt att gruppen är välorganiserad, eftersom käppen lätt med fantasins hjälp blir ett svärd eller vapen. Eleverna börjar med lätta övningar (till exempel att stödja sig på käppen sittande på huk) och övergår småningom till svårare övningar som kräver koordination och muskelstyrka. Tänjningen går lätt med käppen som leder rörelsen rätt.

HAREN OCH EKORREN PÅ ÄVENTYR 

Tillbehör
Gymnastikkäppar av trä för barn (ungefär 65 cm långa, för större elever ungefär 1,31 m långa), engångsmuggar, gymnastikunderlag, plastbytta, musik 

Rum
Gymnastiksal eller utomhusplan (en del av övningarna) 

Här följer tips som kan kombineras och användas för att lägga upp en eller flera lektioner. 

1) Inledning och uppvärmning 

Eleverna sitter i en rad vid väggen och läraren hälsar dem välkomna. Käpparna finns i en hög bredvid läraren och eleverna får dem först när de vet vad de ska göra med dem. Gymnastikunderlagen är färdigt utbredda i en stor cirkel. Om läraren är ensam utser han en ”hjälpledare”. Eleverna delas i två grupper: harar och ekorrar, och eleverna väljer också ett par. 


2) Hararna och ekorrarna går på skogsutfärd 

Läraren ställer käpparna lodrätt framför eleverna som sitter i en rad och hjälpledaren placerar engångsmuggar på käppspetsarna. Eleverna stiger upp och ställer sig i ett led med käppen över axeln. Eleverna börjar gå runt i salen (”på skogsstigen”)i ett långt led. Musiken spelar och när den upphör, sätter sig eleverna parvis ned på underlagen för att lyssna på instruktioner (med käpparna upprätt). Efter övningen fortsätter färden och eleverna får fantisera om vad som möter dem i skogen. Hararna kan emellanåt gå med käpparna högt, ekorrarna igen lågt på huk och så byter de om. Eleverna springer mellan underlagen, går baklänges etc. 

Rörelser som eleverna kan utföra under skogsutfärden: 

 • Paus: eleverna ställer käpparna upprätt på underlaget och ställer sig i grenställning med lätt böjda knän. De håller i käppen med båda händerna och gungar med ryggen med sträckta armar. 
 • Ekorrarna har blivit efter hararna: hararna viftar med käppen i luften. 
 • Eleverna ”sätter sig på en sten”: de ställer käppen upprätt på underlaget, tar tag i den och går ned på huk med rak rygg. 
 • Eleverna ”kikar bakom busken”: de håller käppen upprätt, benen i bred grenställning och böjer sig från den ena sidan käppen till den andra. 
 • Eleverna ”hoppar över ett dike”: de håller käpparna upprätt på underlaget, stödjer sig på dem och hoppar fram och tillbaka över underlaget. 
 • Käppen som ”klubba” och muggen som ”boll”: Eleverna transporterar muggen mellan underlagen. När läraren ger tecken stannar de och skjuter parvis mål mot underlagen. Den ena står i bred grenställning och den andra skjuter utanför cirkeln. Till sist skjuter eleverna muggarna i en stor plastbytta mitt i cirkeln och sätter sig ned. 

3) Hararna och ekorrarna på havet

 • Eleverna sitter med benen isär, parvis efter varandra, med käpparna på tvären och ror, hissar segel med ryckgrepp, paddlar o.s.v. Alla kan samtidigt sjunga havsinspirerade sånger.
 • En stor ”fisk” simmar förbi: eleverna ligger på mage med käppen bakom ryggen och lyfter upp ”fångsten”. 
 • Eleverna ”pumpar vatten ur båten": axeldrag och armpress. 
 • Eleverna bär på raka, uppsträcka armar ”båten upp på strand”: axelpress. 

4) Skogsutfärden fortsätter med ryggsäck på ryggen

 • Eleverna lägger käpparna på axeln och marscherar på stället. 
 • Ekorrarna står på underlaget och håller käpparna vågrätt på lämplig höjd och hararna springer i en cirkel runt och hoppar över käpparna. Efter att paren bytt plats utför eleverna samma rörelser men tar sig under käppen stående (limbo) eller krypande.
 • Parlek: eleverna håller käpparna upprätt på underlaget och står parvis mot varandra. Den ena visar en steg- eller hoppserie på stället och den andra tar efter. Efter det försöker båda två göra samma sak i samma rytm. Läraren går runt och väljer serier som eleverna framför för de andra. 
 • Kraftmätning: eleverna står parvis ansikte mot ansikte och pressar käpparna på tvären mot varandra
 • Övningen kan varieras med att eleverna pumpar käppen på tvären turvis upp och ned (den ena med käppen i rakt grepp, den andra med omvänt grepp). 

5) En tusenfoting kommer emot 

 • Paren står efter varandra och håller käpparna upprätt. De rör sig rytmiskt framåt och svänger med käpparna. Paren bildar ”tusenfotingar” som slingrar sig fram. En stor ”fågel” flyger förbi med käpparna som vingar. 
 • Det snåriga buskaget. Eleverna står vid salens vägg och håller käpparna i kors åt sidan. 
 • Tusenfotingens bo. Barnen ställer sig i ring och håller upp käppspetsarna mot varandra. De går sedan turvis in i ”boet” utan att konstruktionen raseras. 

6) Bilresan hem

 • Eleverna sitter på sina underlag och ”kör” hem med käpparna som rattar. Samtidigt tränar de magmusklerna genom böjningar. 
 • De stänger ”motorplåten” genom att tänja framåt med käppen på tvären, öppnar den emellanåt genom att lyfta upp käppen och viftar med ”vindrutetorkarna”. 
 • Bromspedalerna: eleverna lägger käppen bakom hälen och tänjer vadmusklerna. 
 • I duschen: eleverna håller käppen upprätt bakom ryggen, den ena armens armbåge är vid örat och den andra handen drar käppen nedåt. Sedan ”torkar” de sig, d.v.s. tänjer armarna och sidorna. 
 • Tupplur: eleverna ligger på rygg med käppen sträckt över huvudet (”sänggavel”)