Du bestämmer

Materialet Du bestämmer på Edu.fi är ett undervisningsmaterial med syfte att öka barn och ungas medvetenhet och kunskap om integritetsskydd på webben. Målet är att barn och unga i klassen tillsammans ska kunna diskutera och lösa uppgifter som synliggör konsekvenserna av vad de gör på nätet.

Du bestämmer finns separat för årskurs 3 till 7 och för årskurs 7-9 och andra stadiet, och behandlar teman såsom integritetsskydd, säkerhet och anonymitet samt källkritik.

Temana innehåller ett diskussionsunderlag, uppgifter och filmsnuttar. Filmsnuttarna är på norska och textade på svenska.

>> Du bestämmer

Om Du bestämmer

Du bestämmer är en översättning av det norska materialet Du bestemmer, som är ett samarbete mellan Teknologirådet, Datatilsynet och Senter for IKT i utdanningen. Målet är att öka ungdomars kunskap om sekretessfrågor och göra dem mer medvetna om  val man gör när man använder digitala medier, såsom internet och mobiltelefoner. Materialet finns både på norska och engelska

Dubestemmer.no