Mediakasvatus perusteissa

MediataitoviikkoMiten mediakasvatusta linjataan opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteissa? Alla joitakin esimerkkejä eri varhaiskasvatus- ja koulutusmuodoissa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016

Perusteet (Oph.fi)

Laaja-alainen osaaminen (ePerusteet)
Erityisesti: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Perusteet (Oph.fi)

Laaja-alainen osaaminen (ePerusteet)
Erityisesti: monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)

Mediakasvatuksen osuus
Löytyy Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alueesta

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Perusteet (Oph.fi)

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen. Erityisesti:

Monilukutaito, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Esimerkkejä perusopetuksen OPS 2016 -tukimateriaalista

Kuvataide

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat kuvataideopetuksessa, Hanna Niinistö, Yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Digitaalisuuden ykköset ja nollat, Tomi Dufva, TaM, tutkija, Aalto-yliopisto

Elämänkatsomustieto

Ajattelun taidot

Tutkiva oppiminen ja ilmiöpohjaisuus

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Perusteet (Oph.fi)
Aihekokonaisuudet

Erityisesti:
Monilukutaito ja mediat sekä Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

Lukiodiplomit

Median lukiodiplomi

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja koulutusten perusteet

Yhteiset perustutkinnon osat
Erityisesti
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017

Perusteet (Oph.fi)

ePerusteet

Laajan oppimäärän yhteiset tavoitteet
Erityisesti
Mediataiteet (taiteenalakohtainen osuus)

Mediataitoviikko