Ajatuksia ja näkemyksiä tapakasvatuksesta

Tähän osioon ovat eri ikäiset ja eri alojen asiantuntijat kirjoittaneet tapakasvatuksen merkityksestä, tarpeellisuudesta ja läsnäolosta omassa elämässä. Kirjoittajat lähestyvät tapakasvatusasiaa erilaisista näkökulmista, jokainen omalla tavallaan omilla tavoillaan. Tapakasvatus koskettaa meitä kaikkia jokaisena päivänä kaikkialla.

Ensivaikutelma ihmisten kohtaamisessa syntyy kolmessa sekunnissa ja perustuu havaintoon ulkokuoresta. Sen jälkeen ihmistä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Hyvät tavat eivät vain kaunista, vaan ovat käyntikorttimme kaikkialla. Tapakasvatus on lapsen oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalle vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta.Myönteinen ajattelu ja muiden kunnioittaminen, hyvien tapojen ottaminen osaksi jokaista hetkeä, pienet sanat kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi – kaikki ne lisäävät hyvinvointia, viihtymistä ja välittämistä kouluissa.

Hyvät tavat tarttuvat kouluyhteisön keskustelun lisääntyessä

Suomalainen koulutus luo loistavaa yksilöosaamista, mutta oppilaiden ja opiskelijoiden yhteisötaidot ovat heikkoja. Kouluviihtyvyyttä mitattaessa oppilaat ja opiskelijat ovat kansainvälisesti vertaillen häntäpäässä. Koulukulttuuria ja opettajuutta kehitettäessä juuri keskustelua edistävällä toiminnalla onkin suuri merkitys.

Kohti keskustelevampaa koulua

Vuoden 2014 alussa perusopetuslakia täsmennettiin vakiinnuttamalla oppilaskunnat kaikkiin peruskouluihin. Samalla uusittiin myös lukiolakia. Uudistuksilla vahvistetaan lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta koulussa. Uusi yhteistyön kulttuuri ei kuitenkaan synny tyhjästä. Oppilas- ja opiskelijakunnat (eli kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat) ovat avainasemassa koulun kehittämisessä.

Mitä hyötyä osallisuuteen panostamisesta on kouluyhteisölle? Hyvinvoiva yhteisö luodaan yhdessä ja se rakentuu koko kouluyhteisön keskustelussa, jonka tuloksena

  • viihtyvyys ja työrauha lisääntyvät
  • oppimistulokset ja motivaatio paranevat
  • yleinen luottamus ja yhteenkuuluvuus kasvaa
  • oppilaat sitoutuvat tavoitteisiin ja toimintaan
  • näkökulmien, perusteluiden ja kokemusten monipuolisuus edesauttaa hyviä ratkaisuja.

Mielekäs yhteistoiminta ei pyöri ilman kouluyhteisön tukea. Resurssien ja vaikutusmahdollisuuksien antaminen oppilaiden ja opiskelijoiden toiminnalle ja oppilaiden ja opettajien keskustelutuokioille on viesti vuorovaikutuksen arvostuksesta. Tuen ja mahdollisuuksien antaminen opiskelijatoiminnalle koulussa pitäisi olla yhtä tärkeää kuin ajan varaaminen ruotsin epäsäännöllisten verbien taivutukselle.

Oppilaskunta – tiimityön korkeakoulu

Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta on erinomaista vuorovaikutuskasvatusta, johon jokainen voi päivittäin tuoda oman osansa. Mitä varhemmin ihminen oppii, kuinka muiden näkemyksiä kuunnellaan ja omia mielipiteitä perustellaan, miten asioista neuvotellaan ja miten yhteishenkeä nostatetaan, sitä on helpompaa on arvostaa toista ja itseään.

Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta ei tarkoita vain sitä, että oppilaskunnan hallitus järjestää tapahtumia ja ottaa kantaa. Kaikki oppilaiden/opiskelijoiden koulussa järjestämä toiminta on oppilas- ja opiskelijakuntatoimintaa. Oleellista on, että jokainen löytää oman juttunsa, jossa haluaa olla mukana, oli se sitten bändi-illan tai taidenäyttelyn järjestäminen tai viihtyisämmän opiskeluympäristön ideoiminen.

Kokeilukulttuuri keventää

Koulussa on tarkoitus kasvaa vastuullisiksi ja osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaita ja opiskelijoita ei tällöin nähdä toiminnan kohteina, vaan tasaveroisina ja osallistuvina toimivan kouluyhteisön tekijöinä. Tavoitteiden muuttaminen käytäntöön ei vaadi ihmeitä, vaan halua oppilaiden/opiskeljoiden ja opettajien välisen keskustelun lisäämiseen. Kyse on rohkeudesta kokeilla uutta ja tehdä asioita toisin. Onnistua ja epäonnistuakin. Hyvät tavat tarttuvat hyvässä yhteishengessä.Milla Rekola

Milla Rekola
Opiskelijatoiminnan suunnittelija
Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Milla Rekola"Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta on erinomaista vuorovaikutuskasvatusta, johon jokainen voi päivittäin tuoda oman osansa. Mitä varhemmin ihminen oppii, kuinka muiden näkemyksiä kuunnellaan ja omia mielipiteitä perustellaan, miten asioista neuvotellaan ja miten yhteishenkeä nostatetaan, sitä on helpompaa on arvostaa toista ja itseään", Suomen lukiolaisten liiton opiskelijatoiminnan suunnittelija Milla Rekola kirjoittaa .

Jaa hyvä käytäntö!

Hyvät käytännöt -verkkopalvelu
Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta.

Tapakasvatus mediassa

Tapakasvatus (Scoop.it)
Tapakasvatuksen Scoop.it-sivulle on kerätty mediassa julkaistuja uutisia ja artikkeleita tapakasvatuksesta.